พิมพ์หน้านี้ - x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **

WWW.HAMSIAM.IN.TH # แฮมสยามอินไทยแลนด์ HAM COMMUNITY OF THAILAND

HAMSIAM TECHNOLOGY => ซื้อขาย/แลกเปลี่ยน วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 มกราคม 2016 เวลา 21:21:39หัวข้อ: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 มกราคม 2016 เวลา 21:21:39
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ   
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์ 
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

   
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                        245 MHz

YAESU  VX-302           ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152           ราคา 800 บาท
YAESU FT-245                 ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX                  ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX                  ราคา 1400 บาท
ICOM IC-50FX                  ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FX                    ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL              ราคา 1400 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245        ราคา 1400 บาท

                                                    144 MHz
                  YAESU
YAESU TR-7700         ราคา 5500 บาท
YAESU FT-707         ราคา 5500 บาท
YAESU FT-747GX      ราคา 7500 บาท
YAESU FT-757GX      ราคา 7500 บาท
YAESU FT-230                   ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R        ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800           ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                     ราคา 1400 บาท
YAESU FM-9012                 ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R        ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R        ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R         ราคา 1600 บาท
YAESU FT-202                       ราคา 9500 บาท
YAESU FT-203                       ราคา 9500 บาท
YAESU FT-204                       ราคา 3000 บาท
YAESU FT-270R                       ราคา 4500 บาท
YAESU FT-411T                 ราคา 1500 บาท
YAESU FT-415                  ราคา 1500 บาท
YAESU FT-416                        ราคา 1500 บาท
YAESU FT-11RT                ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT                  ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL     ราคา 1500 บาท
YAESU FT-2200T                  ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158         ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258                   ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259                   ราคา 1400 บาท
YAESU FH-912                   ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R        ราคา 25500 บาท
YAESU FT-736                    ราคา 25500 บาท


                  ICOM

ICOM IC-718         ราคา 4500 บาท
ICOM IC-251E . IC-251A      ราคา 5500 บาท
ICOM IC-251               ราคา 5500 บาท
ICOM IC-271               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A               ราคา 20000 บาท
ICOM IC-225A               ราคา 20000 บาท
ICOM IC-290                 ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-20                 ราคา  9500 บาท 
ICOM IC-25 , IC-25A            ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-26                 ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-27                  ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-28                  ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-260A                 ราคา  5500 บาท 
ICOM IC-2300                      ราคา 4500 บาท
ICOM IC-229 , IC-229E          ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T                   ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T                   ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T                   ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300-T                   ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T               ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E               ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A                 ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )           ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02E              ราคา 5500 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                    ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE              ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET           ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T2E-T                     ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                    ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2E                   ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET                   ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T    ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXET-T                   ราคา 1400 บาท 
ICOM IC-V8-T                        ราคา 900 บาท
ICOM IC-V82-T                     ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                    ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                      ราคา 1500 บาท

                  KENWOOD & TRIO

KENWOOD TS-50S      ราคา 5500 บาท
KENWOOD TS-450S      ราคา 5500 บาท
KENWOOD TS-950SDX      ราคา 8500 บาท
KENWOOD TS-711           ราคา 5500 บาท
KENWOOD TR-751A           ราคา 8500 บาท
KENWOOD TR-2300           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2400           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2500           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-7200G           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-7850      ราคา 5500 บาท
KENWOOD TR-2530A           ราคา 7500 บาท
KENWOOD TM-255EJ           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-201D           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A             ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-221A            ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-231J              ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ             ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ             ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A    ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E             ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E             ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E             ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT           ราคา 1800 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G       ราคา 2900 บาท                  STANDARD

STANDARD C-120              ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S            ราคา 1400 บาท
STANDARD C-150               ราคา 1400 บาท
STANDARD C-160,168        ราคา 1400 บาท
STANDARD C-188              ราคา 1400 บาท
STANDARD C-1208DT          ราคา 1600 บาท
STANDARD C-58      ราคา 4500 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ                  ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ               ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-135EZ               ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                   ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z                 ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-V17                 ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-180TZ      ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น
MOTOROLA AP-50                  ราคา 1800 บาท 
MOTOROLA MT-1000              ราคา 4000 บาท
MOTOROLA HT-220                ราคา 19900 บาท
REXON  RL-102                      ราคา 1400 บาท
AOR  AR-240 , AR-240A          ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-7000      ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-3000      ราคา 3500 บาท
KENPRO  KT-22         ราคา 3500 บาท มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ   
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์ 
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ          เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 1-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   เพิ่มเพื่อน , ค้นหาเพื่อน หรือ add friend line
LINE ID  :  0858508885    หรือ ใส่เบอร์โทรฯ  :  0858508885
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร     รอจ่ายฯ  ปณ.สวรรค์วิถี     อ.เมือง    จ.นครสวรรค์      60001
 (รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร   
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335 

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน   

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์   

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง   

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน 

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )

หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 มกราคม 2016 เวลา 07:01:34
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 มกราคม 2016 เวลา 07:56:28
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 มกราคม 2016 เวลา 09:07:44
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 31 มกราคม 2016 เวลา 08:46:36
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:29:50
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: stepthai ที่ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:31:08
บรืการยอดเยี่ยม พ่อค้าใจดี


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:13:25
ขอบคุณครับ  ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 06:33:33
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:21:51
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 06:43:12
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 08:08:29
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:08:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:34:50
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:00:52
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 08:37:32
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:49:59
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:06:36
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 08:34:02
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 05:39:05
 ;D  :D  ;)   :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:44:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 06:50:43
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:34:59
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:51:01
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:34:02
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:00:40
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:09:11
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:31:26
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 06:08:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 06:34:01
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 06:20:58
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 06:33:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 08:42:55
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 06:23:09
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 06:42:51
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: sumo ที่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:14:51
แวะมาช่วยดันครับ บริการดีสุดยอด ลูกค้าเก่าครับ


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 มีนาคม 2016 เวลา 07:00:48
 ขอบคุณครับ  ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 มีนาคม 2016 เวลา 06:30:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: hs5aww ที่ วันที่ 02 มีนาคม 2016 เวลา 12:40:29
รบกวนสอบถามครับ
1.จะต่อใบอนุญาตพนักงาน
2.ตั้งสถานีในรถยนต์
3. ค่าบริการรบกวนแจ้งยอดทั้งหมดให้หน่อยครับ
 

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 มีนาคม 2016 เวลา 07:25:02
รบกวนสอบถามครับ
1.จะต่อใบอนุญาตพนักงาน
2.ตั้งสถานีในรถยนต์
3. ค่าบริการรบกวนแจ้งยอดทั้งหมดให้หน่อยครับ
 

ขอบคุณครับ
แจ้งไปแล้วครับ ยังไงจะรีบดำเนินการให้ครับ


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 มีนาคม 2016 เวลา 05:42:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 มีนาคม 2016 เวลา 07:17:26
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 มีนาคม 2016 เวลา 07:14:32
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 มีนาคม 2016 เวลา 08:27:43
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 มีนาคม 2016 เวลา 08:11:53
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 06:34:11
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 มีนาคม 2016 เวลา 08:15:39
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 มีนาคม 2016 เวลา 08:04:23
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 มีนาคม 2016 เวลา 08:15:45
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 มีนาคม 2016 เวลา 08:07:42
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 05:43:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 มีนาคม 2016 เวลา 07:38:26
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 08:16:28
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 มีนาคม 2016 เวลา 09:12:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 มีนาคม 2016 เวลา 08:03:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 มีนาคม 2016 เวลา 08:03:03
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 มีนาคม 2016 เวลา 06:08:21
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 มีนาคม 2016 เวลา 07:57:37
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 มีนาคม 2016 เวลา 07:14:16
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 มีนาคม 2016 เวลา 09:49:55
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 มีนาคม 2016 เวลา 09:17:15
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 มีนาคม 2016 เวลา 09:12:42
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 07:03:52
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 มีนาคม 2016 เวลา 06:18:39
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: e20yxh ที่ วันที่ 30 มีนาคม 2016 เวลา 23:51:44
ตั้งสถานีในรถ bigbike ตอนนี้ทำได้ไหมครับ


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 เมษายน 2016 เวลา 14:11:23
ตั้งสถานีในรถ bigbike ตอนนี้ทำได้ไหมครับ
ทำได้ เลยครับ


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 เมษายน 2016 เวลา 07:27:52
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 เมษายน 2016 เวลา 07:32:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 07:15:35
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 เมษายน 2016 เวลา 08:02:52
ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.

    
   มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ  

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302               มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ ปท  + สติกเกอร์ S/N                       ราคา1,000 บาท
YAESU  VX-151 ,152        มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ ปท                       ราคา 1,500 บาท
ICOM IC-2100FX             มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ ปท                     ราคา 1,500 บาท
ICOM IC-3FGX                  มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ ปท                      ราคา 1,500 บาท
ICOM IC-80FX                  มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ ปท                      ราคา 1,500 บาท
ICOM IC-3FX                    มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ ปท                      ราคา 1,500 บาท
ALINCO DR-245PL           มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ ปท                      ราคา 1,500 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-736                 มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ ปท                ราคา 22,500 บาท
YAESU FT-2800                มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ ปท                         ราคา 1,500 บาท
YAESU FT-2400                มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                ราคา 1,800 บาท
YAESU FM-9012                มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ NTC                     ราคา 1,800 บาท
YAESU FT-208,208R          มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                 ราคา 3,700 บาท
YAESU FT-203                  มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                        ราคา 3,700 บาท
YAESU FT-23,23R              มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                ราคา 1,700 บาท
YAESU FT-411T,411ET        มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                ราคา 1,700 บาท
YAESU FT-415                   มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                           ราคา 1,500 บาท
YAESU FT-416                   มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                                              ราคา 1,500 บาท
YAESU FT-11RT                 มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                               ราคา 1,500 บาท
YAESU FT-10RT                  มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                              ราคา 1,500 บาท
YAESU FT-212L,212RL          มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                             ราคา 1,500 บาท
YAESU FT-2200T                 มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                               ราคา 1,500 บาท
YAESU VX-150 & 158           มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ ปท                   ราคา 1,700 บาท
YAESU FT-258                    มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ NTC                   ราคา 1,700 บาท
YAESU FT-912                    มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ NTC                   ราคา 1,700 บาท

                  ICOM

ICOM IC-275            มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                ราคา 7500บาท
ICOM IC-271              มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                ราคา 7000บาท
ICOM IC-290            มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                                                     ราคา  6,500 บาท  
ICOM IC-25            มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                                                       ราคา  4,300 บาท  
ICOM IC-26            มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                                                       ราคา  4,300 บาท  
ICOM IC-27            มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                                                       ราคา  4,300 บาท  
ICOM IC-28            มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                                                       ราคา  4,300 บาท  
ICOM IC-228            มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                    ราคา 3,100 บาท
ICOM IC-229,229E          มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                 ราคา 2,200 บาท
ICOM IC-2100-T        มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์  ปท                              ราคา 1,800 บาท
ICOM IC-2200-T        มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ NTC                             ราคา 1,800 บาท
ICOM IC-2000T        มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                       ราคา 2,000 บาท
ICOM IC-2N             มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                                                      ราคา 3,500 บาท
ICOM IC-02N           มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                        ราคา 3,500 บาท
ICOM IC-2G,2GE              มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                ราคา 2,200 บาท
ICOM IC-2S,2SE               มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                ราคา 1,800 บาท
ICOM IC-2ST,2SET           มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                ราคา 1,700 บาท
ICOM IC-T2E-T                มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                ราคา 1,500 บาท
ICOM IC-T22E-T              มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                                               ราคา 1,700 บาท
ICOM IC-P2E                  มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                 ราคา 1,500 บาท
ICOM IC-P2ET                  มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                               ราคา 1,500 บาท
ICOM IC-2GXE,2GXE-T      มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                                              ราคา 1,900 บาท
ICOM IC-2GXET-T            มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ ปท                       ราคา 1,900 บาท  
ICOM IC-V8-T                มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ ปท                     ราคา 1,800 บาท
ICOM IC-V82-T              มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ NTC หรือ ปท         ราคา 1,800 บาท
ICOM IC-V85-T               มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ NTC                    ราคา 1,800 บาท
ICOM IC-V80-T               มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ NTC                    ราคา 1,800 บาท
                  KENWOOD

KENWOOD TS-711           มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                            ราคา 10,000 บาท
KENWOOD TM-255EJ        มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                                     ราคา 8,800 บาท
KENWOOD TM-211J       มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                             ราคา 3,500 บาท
KENWOOD TM-221J       มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                             ราคา 2,800 บาท
KENWOOD TM-231J       มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                             ราคา 2,200 บาท
KENWOOD TM-241EJ     มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                              ราคา 1,800 บาท
KENWOOD TM-261EJ     มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                              ราคา 1,800 บาท
KENWOOD TH-25,25A    มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                                ราคา 2,200 บาท
KENWOOD TH-26E          มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                              ราคา 1,400 บาท
KENWOOD TH-27E          มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                               ราคา 1,400 บาท
KENWOOD TH-28E          มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                               ราคา 1,500 บาท
KENWOOD TH-22AT        มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                       ราคา 1,700 บาท

                  STANDARD

STANDARD C-120            มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                         ราคา 2,700 บาท
STANDARD C-112            มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                         ราคา 1,500 บาท
STANDARD C-150            มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                          ราคา 1,500 บาท
STANDARD C-160,168     มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                           ราคา 1,500 บาท
STANDARD C-188           มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                           ราคา 1,300 บาท
STANDARD C-1208DT       มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                         ราคา 2,500 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110         มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                ราคา 2,000 บาท
ALINCO DR-119         มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                ราคา 1,300 บาท
ALINCO DR-150EZ            มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                        ราคา 1,300 บาท
ALINCO DJ-S1E        มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N                                  ราคา 1,600 บาท

                  MOTOROLA

MOTOROLA AP-50            มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                                             ราคา 1,800 บาท  
MOTOROLA  MT-1000    มีเอกสารพร้อมโอน + สติกเกอร์ S/N                                             ราคา 3,500 บาท

                  AZDEN

AZDEN PCS-7000             มีเอกสารพร้อมโอน                                                                     ราคา 3,000 บาท  
AZDEN PCS-6000             มีเอกสารพร้อมโอน                                                                    ราคา 3,000 บาท  

 มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

บริการจดทะเบียน , โอนใบอนุญาต , ขอใบตั้งสถานี ทั้งบ้านและรถ  , ต่อบัตร callsign , ขอนามเรียกขานใหม่ ,ขอใบแทนฯต่างๆ    , ใบอนุญาตค้า และรับปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการต่างครับ

ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ        ผมจะส่งเอกสารไปดำเนินการอาทิตย์ล่ะ 2 ครั้งแล้วแต่สะดวกวันไหนครับ     เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 7-10 วันครับ

ป.ล. ที่ช้าเพราะเผื่อ ติดขัดจากทางเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ครับ    

การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ ครับ  เพิ่มเพื่อนโดยใช้ .ID LINE  :  0864589426    ได้เลยครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ ได้ครับ  
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )
3. ส่งทาง e-mail : ไฟล์เอกสาร แล้วจัดส่งมาที่   hs6ula(แอท)hotmail.com  
4. ส่งมาทาง PM ของ HAMSIAM.COM : ฝากไฟล์ และ จัดส่งมาทาง  PM  ครับ
    ป.ล. - การส่งเอกสาร ต่างๆ กรุณา เขียนหรือพิมพ์ ชื่อและเบอร์โทรฯ มาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้วผมจะติดต่อกลับ เพื่อยื่นยันว่าได้รับเอกสารและเอกสารครบถ้วนหรือไม่ครับ
            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กรุงเทพ รังสิต 165-469-7448
ธ.กรุงเทพ พยุหะคีรี 363-046-4448
ธ.กรุงไทย พยุหะคีรี  609-014-2875
ธ.ทหารไทย มหาสารคาม 438-233-5588
ธ.ไทยพาณิชย์ ย่อยวิภาวดี 110-214-7916

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: baragoo ที่ วันที่ 06 เมษายน 2016 เวลา 16:03:59
 :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 เมษายน 2016 เวลา 07:47:12
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 เมษายน 2016 เวลา 05:23:45
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 เมษายน 2016 เวลา 23:40:22
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 08:54:08
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 เมษายน 2016 เวลา 08:25:52
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 เมษายน 2016 เวลา 10:07:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 เมษายน 2016 เวลา 11:41:00
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 เมษายน 2016 เวลา 21:26:07
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 เมษายน 2016 เวลา 07:14:28
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 เมษายน 2016 เวลา 07:17:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 08:11:18
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 เมษายน 2016 เวลา 05:06:04
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 เมษายน 2016 เวลา 06:55:43
;D  :D  ;)  :)
;D


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 เมษายน 2016 เวลา 07:37:33
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 เมษายน 2016 เวลา 08:38:44
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: sumo ที่ วันที่ 24 เมษายน 2016 เวลา 15:58:38
สุดยอดไม่เรื่องมากครับเจ้านี้


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 08:14:05
 :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 เมษายน 2016 เวลา 21:19:17
 ;D :D ;) :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 เมษายน 2016 เวลา 06:49:34
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 เมษายน 2016 เวลา 08:30:17
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:15:18
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:09:54
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 พฤษภาคม 2016 เวลา 05:38:50
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 พฤษภาคม 2016 เวลา 21:00:02
 :D


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 พฤษภาคม 2016 เวลา 07:49:11
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:08:44
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:14:15
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 พฤษภาคม 2016 เวลา 07:23:39
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:30:25
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:16:58
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 07:48:32
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:52:07
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:08:44
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:21:55
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:33:08
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:08:05
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:55:32
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:52:47
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:46:44
 :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:05:15
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:10:29
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2016 เวลา 07:47:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:35:17
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2016 เวลา 17:30:01
 :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:14:34
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2016 เวลา 07:08:21
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:09:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:16:35
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:29:59
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 มิถุนายน 2016 เวลา 06:19:43
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 06:22:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 มิถุนายน 2016 เวลา 06:09:31
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 มิถุนายน 2016 เวลา 06:45:17
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2016 เวลา 10:27:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 มิถุนายน 2016 เวลา 07:00:54
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 07:55:34
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 07:33:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 มิถุนายน 2016 เวลา 05:50:17
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 06:12:31
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 มิถุนายน 2016 เวลา 07:52:47
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 มิถุนายน 2016 เวลา 07:12:25
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 มิถุนายน 2016 เวลา 06:20:31
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 06:14:55
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2016 เวลา 03:07:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 มิถุนายน 2016 เวลา 06:02:45
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 06:20:06
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 มิถุนายน 2016 เวลา 06:20:09
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 มิถุนายน 2016 เวลา 08:06:49
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 06:09:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 06:22:18
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 20:12:38
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: thada ที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 20:30:17
สนใจจะต่อบัตร CALL SIGN ครับ รวมค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ ;D ;D


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 21:00:44
สนใจจะต่อบัตร CALL SIGN ครับ รวมค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ ;D ;D
ผมรบกวน ขอเบอร์ ติดต่อกลับหน่อยครับ แจ้งที่ PM ครับ


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 มิถุนายน 2016 เวลา 06:15:32
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: thada ที่ วันที่ 22 มิถุนายน 2016 เวลา 09:24:39
สนใจจะต่อบัตร CALL SIGN ครับ รวมค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ ;D ;D
ผมรบกวน ขอเบอร์ ติดต่อกลับหน่อยครับ แจ้งที่ PM ครับ

เดี๋ยวส่ง เอกสารไปให้ครับ ;D


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 มิถุนายน 2016 เวลา 19:19:43
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 06:38:42
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 06:31:42
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 มิถุนายน 2016 เวลา 06:54:31
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 มิถุนายน 2016 เวลา 06:18:09
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 06:23:32
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 มิถุนายน 2016 เวลา 06:25:36
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 มิถุนายน 2016 เวลา 05:58:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 มิถุนายน 2016 เวลา 17:36:57
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 06:19:47
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 กรกฎาคม 2016 เวลา 06:20:20
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 กรกฎาคม 2016 เวลา 06:52:05
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 กรกฎาคม 2016 เวลา 07:33:11
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 กรกฎาคม 2016 เวลา 07:00:50
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 กรกฎาคม 2016 เวลา 06:26:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 กรกฎาคม 2016 เวลา 17:58:09
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 กรกฎาคม 2016 เวลา 06:20:21
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 กรกฎาคม 2016 เวลา 06:12:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 กรกฎาคม 2016 เวลา 20:17:53
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: E23PNT ที่ วันที่ 07 กรกฎาคม 2016 เวลา 21:56:30
สอบถามทาง PM แล้วครับ


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 กรกฎาคม 2016 เวลา 05:22:09
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2016 เวลา 10:08:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2016 เวลา 06:14:55
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2016 เวลา 06:15:48
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2016 เวลา 06:10:18
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2016 เวลา 05:23:01
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: VR2500 Lawyer ที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2016 เวลา 08:15:05
ถามเม้า โมโต ของผมใน พีเอ็มไว้ ผม ตอบหลายวันแล้ว  ไม่เห็นตอบกลับมา


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2016 เวลา 06:10:09
 ;D  :D  ;)  :)หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2016 เวลา 06:12:05
ถามเม้า โมโต ของผมใน พีเอ็มไว้ ผม ตอบหลายวันแล้ว  ไม่เห็นตอบกลับมา
ok รับทราบครับ เดี่ยวจะตอบกลับไปครับ


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2016 เวลา 08:09:18
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2016 เวลา 05:35:59
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2016 เวลา 07:53:54
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2016 เวลา 08:07:25
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2016 เวลา 09:32:00
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2016 เวลา 07:02:21
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2016 เวลา 06:04:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2016 เวลา 05:51:35
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2016 เวลา 06:18:27
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2016 เวลา 06:44:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2016 เวลา 06:15:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2016 เวลา 19:19:25
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 06:18:18
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 สิงหาคม 2016 เวลา 06:11:50
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 สิงหาคม 2016 เวลา 06:01:54
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 06:12:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 สิงหาคม 2016 เวลา 06:02:59
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 สิงหาคม 2016 เวลา 06:08:01
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 สิงหาคม 2016 เวลา 07:59:34
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 สิงหาคม 2016 เวลา 06:11:49
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 สิงหาคม 2016 เวลา 05:40:58
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 06:38:00
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 สิงหาคม 2016 เวลา 06:28:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 สิงหาคม 2016 เวลา 06:21:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 สิงหาคม 2016 เวลา 09:18:20
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 สิงหาคม 2016 เวลา 06:52:16
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 สิงหาคม 2016 เวลา 18:13:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 06:04:08
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 05:59:38
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 06:38:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 06:20:41
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 สิงหาคม 2016 เวลา 07:11:47
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 สิงหาคม 2016 เวลา 09:10:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2016 เวลา 06:16:24
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 07:38:11
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 09:14:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 สิงหาคม 2016 เวลา 14:18:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 สิงหาคม 2016 เวลา 09:04:07
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2016 เวลา 06:13:11
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 สิงหาคม 2016 เวลา 06:28:25
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 06:48:47
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 กันยายน 2016 เวลา 06:29:54
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 กันยายน 2016 เวลา 06:20:12
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 กันยายน 2016 เวลา 08:51:47
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 กันยายน 2016 เวลา 08:02:43
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 กันยายน 2016 เวลา 06:42:48
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 06:25:52
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 กันยายน 2016 เวลา 06:12:00
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 06:04:00
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 กันยายน 2016 เวลา 07:55:27
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 กันยายน 2016 เวลา 08:53:35
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 กันยายน 2016 เวลา 06:16:54
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 กันยายน 2016 เวลา 06:22:35
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 กันยายน 2016 เวลา 06:02:59
 ;D  :D  ;) :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 กันยายน 2016 เวลา 06:15:28
 ;D :D ;) :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 กันยายน 2016 เวลา 06:42:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 กันยายน 2016 เวลา 09:00:45
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 กันยายน 2016 เวลา 06:49:40
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 กันยายน 2016 เวลา 06:00:18
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 กันยายน 2016 เวลา 06:02:53
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 07:16:07
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 กันยายน 2016 เวลา 06:26:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 กันยายน 2016 เวลา 07:56:00
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 กันยายน 2016 เวลา 05:24:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 กันยายน 2016 เวลา 07:43:47
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 กันยายน 2016 เวลา 06:17:51
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 กันยายน 2016 เวลา 06:38:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 กันยายน 2016 เวลา 06:17:11
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 ตุลาคม 2016 เวลา 06:41:05
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 ตุลาคม 2016 เวลา 07:26:55
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 ตุลาคม 2016 เวลา 06:18:17
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 ตุลาคม 2016 เวลา 07:46:55
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 ตุลาคม 2016 เวลา 07:24:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 ตุลาคม 2016 เวลา 09:44:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2016 เวลา 10:27:20
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2016 เวลา 09:10:23
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 ตุลาคม 2016 เวลา 08:19:44
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 ตุลาคม 2016 เวลา 08:00:10
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 ตุลาคม 2016 เวลา 04:47:15
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 08:23:49
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 ตุลาคม 2016 เวลา 08:38:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2016 เวลา 06:45:15
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 ตุลาคม 2016 เวลา 07:49:28
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2016 เวลา 08:42:41
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: oyakung ที่ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2016 เวลา 11:56:25
สอบถาม ปท. IC-2G รุ่นใหม่ ราคาเท่าไหร่ครับ..


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:55:12
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:08:02
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2016 เวลา 20:44:12
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:53:44
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2016 เวลา 07:21:35
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2016 เวลา 07:50:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:25:54
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:51:28
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:17:16
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 07:29:17
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:44:05
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2016 เวลา 07:15:38
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2016 เวลา 07:07:37
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:05:23
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:49:01
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:05:35
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:24:12
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:11:46
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:06:34
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:17:59
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2016 เวลา 05:30:35
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2016 เวลา 08:08:09
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2016 เวลา 07:53:35
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:30:09
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:48:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:08:20
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:23:20
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2016 เวลา 06:08:26
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 06:21:47
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 ธันวาคม 2016 เวลา 06:52:55
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 ธันวาคม 2016 เวลา 05:31:27
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 ธันวาคม 2016 เวลา 06:49:09
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 ธันวาคม 2016 เวลา 07:17:03
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 ธันวาคม 2016 เวลา 06:17:39
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 08:00:56
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 ธันวาคม 2016 เวลา 06:39:17
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 ธันวาคม 2016 เวลา 06:36:16
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 ธันวาคม 2016 เวลา 06:34:53
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 ธันวาคม 2016 เวลา 06:47:55
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 ธันวาคม 2016 เวลา 07:19:08
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 ธันวาคม 2016 เวลา 06:52:41
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 ธันวาคม 2016 เวลา 07:12:22
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 ธันวาคม 2016 เวลา 06:14:01
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 ธันวาคม 2016 เวลา 06:20:38
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 ธันวาคม 2016 เวลา 06:47:58
 ;D :D ;) :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 ธันวาคม 2016 เวลา 06:09:24
 ;D :D ;) :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 ธันวาคม 2016 เวลา 05:34:21
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 ธันวาคม 2016 เวลา 06:59:21
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 ธันวาคม 2016 เวลา 05:43:07
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 ธันวาคม 2016 เวลา 06:40:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2016 เวลา 08:51:42
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: E24UON ที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2016 เวลา 08:53:19
สวัสดีครับ สอบถามรายละเอียดไปทาง PM แล้วครับ รบกวนด้วยนะครับ

 ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 ธันวาคม 2016 เวลา 11:27:21
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 06:21:54
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 ธันวาคม 2016 เวลา 06:19:28
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 ธันวาคม 2016 เวลา 06:23:15
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 ธันวาคม 2016 เวลา 07:10:38
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2016 เวลา 08:26:58
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 มกราคม 2017 เวลา 07:33:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 มกราคม 2017 เวลา 06:58:12
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 มกราคม 2017 เวลา 08:04:47
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 มกราคม 2017 เวลา 07:58:18
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 มกราคม 2017 เวลา 08:31:04
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 มกราคม 2017 เวลา 07:08:32
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 มกราคม 2017 เวลา 06:43:25
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 มกราคม 2017 เวลา 06:52:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 มกราคม 2017 เวลา 06:21:03
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 มกราคม 2017 เวลา 06:40:11
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 มกราคม 2017 เวลา 07:31:38
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 มกราคม 2017 เวลา 07:47:59
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 มกราคม 2017 เวลา 08:05:21
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 06:28:53
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 มกราคม 2017 เวลา 06:54:34
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 มกราคม 2017 เวลา 07:05:57
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 มกราคม 2017 เวลา 06:20:48
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 มกราคม 2017 เวลา 08:45:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 มกราคม 2017 เวลา 09:35:21
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 มกราคม 2017 เวลา 07:05:51
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 มกราคม 2017 เวลา 06:12:55
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 มกราคม 2017 เวลา 07:11:34
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 มกราคม 2017 เวลา 05:56:16
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 มกราคม 2017 เวลา 06:26:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 มกราคม 2017 เวลา 06:36:22
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 มกราคม 2017 เวลา 07:40:25
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 มกราคม 2017 เวลา 09:17:44
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 31 มกราคม 2017 เวลา 08:13:01
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:23:58
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:08:45
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:15:55
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 08:23:58
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 08:01:37
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:51:27
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:09:02
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:20:51
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:01:55
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:46:53
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:56:21
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 08:10:07
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:13:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:06:58
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:13:28
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:57:01
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:31:31
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:15:33
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:45:15
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:46:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:27:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:38:50
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 08:21:44
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:59:27
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:59:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:02:10
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:05:12
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:33:27
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 07:52:20
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 มีนาคม 2017 เวลา 06:42:39
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 มีนาคม 2017 เวลา 08:42:06
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 มีนาคม 2017 เวลา 08:57:39
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 มีนาคม 2017 เวลา 08:10:43
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 มีนาคม 2017 เวลา 09:52:52
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 มีนาคม 2017 เวลา 07:58:57
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 มีนาคม 2017 เวลา 08:21:01
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 มีนาคม 2017 เวลา 08:08:18
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 มีนาคม 2017 เวลา 07:29:39
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 มีนาคม 2017 เวลา 08:15:24
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 มีนาคม 2017 เวลา 09:20:01
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 มีนาคม 2017 เวลา 08:36:33
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 มีนาคม 2017 เวลา 08:05:28
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 มีนาคม 2017 เวลา 06:37:14
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 07:48:09
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 06:55:58
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 มีนาคม 2017 เวลา 07:30:20
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 มีนาคม 2017 เวลา 06:40:28
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 มีนาคม 2017 เวลา 08:05:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 มีนาคม 2017 เวลา 06:52:43
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 มีนาคม 2017 เวลา 06:39:28
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 มีนาคม 2017 เวลา 06:35:59
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 มีนาคม 2017 เวลา 09:39:33
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 มีนาคม 2017 เวลา 07:58:00
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 มีนาคม 2017 เวลา 06:54:40
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 31 มีนาคม 2017 เวลา 07:14:01
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 เมษายน 2017 เวลา 06:48:08
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 เมษายน 2017 เวลา 12:33:31
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 เมษายน 2017 เวลา 10:43:06
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 เมษายน 2017 เวลา 07:06:53
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 เมษายน 2017 เวลา 07:04:23
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 เมษายน 2017 เวลา 06:28:57
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 เมษายน 2017 เวลา 06:34:23
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 เมษายน 2017 เวลา 07:12:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 เมษายน 2017 เวลา 07:09:26
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 เมษายน 2017 เวลา 07:20:50
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 เมษายน 2017 เวลา 08:07:45
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 เมษายน 2017 เวลา 09:07:21
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 เมษายน 2017 เวลา 08:25:42
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 เมษายน 2017 เวลา 08:47:22
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 เมษายน 2017 เวลา 04:53:05
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 เมษายน 2017 เวลา 08:57:52
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 เมษายน 2017 เวลา 09:49:16
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 เมษายน 2017 เวลา 07:52:33
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 เมษายน 2017 เวลา 11:11:01
  ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 07:47:39
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 เมษายน 2017 เวลา 05:50:16
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 เมษายน 2017 เวลา 07:53:26
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 พฤษภาคม 2017 เวลา 07:24:26
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 พฤษภาคม 2017 เวลา 07:38:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 พฤษภาคม 2017 เวลา 07:05:17
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 พฤษภาคม 2017 เวลา 07:23:07
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: Kaiwattana ที่ วันที่ 06 พฤษภาคม 2017 เวลา 21:05:00
02n เท่าไรพี่


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2017 เวลา 07:09:05
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2017 เวลา 07:09:35
02n เท่าไรพี่
PM....


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:20:26
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2017 เวลา 08:23:04
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2017 เวลา 07:02:12
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2017 เวลา 06:17:29
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2017 เวลา 06:34:12
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: Tum10094 ที่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2017 เวลา 00:01:26
มีปท.IC-2Nไหม๊ครับ  ราคาเท่าไหร่


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2017 เวลา 06:28:03
 ;D  :D  ;)  :)


มีปท.IC-2Nไหม๊ครับ  ราคาเท่าไหร่.... ตอนนี้ไม่มี ครับ  :) :) :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2017 เวลา 06:12:25
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2017 เวลา 07:44:01
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:39:20
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2017 เวลา 07:07:03
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2017 เวลา 06:56:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2017 เวลา 06:07:37
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2017 เวลา 06:25:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2017 เวลา 19:58:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2017 เวลา 06:24:08
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 06:02:23
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 มิถุนายน 2017 เวลา 06:16:43
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 มิถุนายน 2017 เวลา 06:10:27
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 มิถุนายน 2017 เวลา 07:07:51
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 มิถุนายน 2017 เวลา 06:50:33
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2017 เวลา 06:33:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 มิถุนายน 2017 เวลา 06:15:08
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 มิถุนายน 2017 เวลา 06:38:29
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 มิถุนายน 2017 เวลา 06:19:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 มิถุนายน 2017 เวลา 06:35:11
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 มิถุนายน 2017 เวลา 08:27:12
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 มิถุนายน 2017 เวลา 08:07:04
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 มิถุนายน 2017 เวลา 06:51:53
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 มิถุนายน 2017 เวลา 05:49:47
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 06:01:03
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 มิถุนายน 2017 เวลา 06:19:48
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 มิถุนายน 2017 เวลา 07:40:07
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 มิถุนายน 2017 เวลา 07:16:12
 ;D :D ;) :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2017 เวลา 07:24:21
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 มิถุนายน 2017 เวลา 05:58:07
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 09:40:43
  ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 มิถุนายน 2017 เวลา 08:32:40
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 มิถุนายน 2017 เวลา 08:48:22
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 มิถุนายน 2017 เวลา 06:23:28
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน ปท และบริการจดทะเบียน,โอน,ขอใบตั้ง,บัตรcallsign,ใบอนุญาติค้า.
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 มิถุนายน 2017 เวลา 01:35:33
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ   
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์ 
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1400 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-2800        ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                  ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-23R                 ราคา 1600 บาท
YAESU FT-411T              ราคา 1500 บาท
YAESU FT-415               ราคา 1400 บาท
YAESU FT-416                     ราคา 1400 บาท
YAESU FT-11RT             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT               ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L,212RL          ราคา 1500 บาท
YAESU FT-2200T               ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 & 158         ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258                ราคา 1400 บาท
YAESU FT-912                ราคา 1400 บาท

                  ICOM

ICOM IC-275               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-290                 ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-25               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-26              ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-27               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-28               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-229,229E          ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02N            ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2G,2GE                 ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2S,2SE              ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST,2SET           ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                     ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                 ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE,2GXE-T      ราคา 1500 บาท
ICOM IC-2GXET-T                ราคา 1500 บาท 
ICOM IC-V8-T                     ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V82-T                  ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                 ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                   ราคา 1500 บาท
                  KENWOOD

KENWOOD TM-255EJ        ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211J          ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-221J         ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-231J           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-25,25A    ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT        ราคา 1400 บาท

                  STANDARD

STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1400 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1400 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110                 ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119                 ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA

MOTOROLA AP-50               ราคา 1800 บาท 
 มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ   
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์ 
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0864589426   
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440 

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )
หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท *** UP DATE ราคาใหม่ ***
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 มิถุนายน 2017 เวลา 01:37:45
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ   
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์ 
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1400 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-2800        ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                  ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-23R                 ราคา 1600 บาท
YAESU FT-411T              ราคา 1500 บาท
YAESU FT-415               ราคา 1400 บาท
YAESU FT-416                     ราคา 1400 บาท
YAESU FT-11RT             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT               ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L,212RL          ราคา 1500 บาท
YAESU FT-2200T               ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 & 158         ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258                ราคา 1400 บาท
YAESU FT-912                ราคา 1400 บาท

                  ICOM

ICOM IC-275               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-290                 ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-25               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-26              ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-27               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-28               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-229,229E          ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02N            ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2G,2GE                 ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2S,2SE              ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST,2SET           ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                     ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                 ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE,2GXE-T      ราคา 1500 บาท
ICOM IC-2GXET-T                ราคา 1500 บาท 
ICOM IC-V8-T                     ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V82-T                  ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                 ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                   ราคา 1500 บาท
                  KENWOOD

KENWOOD TM-255EJ        ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211J          ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-221J         ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-231J           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-25,25A    ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT        ราคา 1400 บาท

                  STANDARD

STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1400 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1400 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110                 ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119                 ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA

MOTOROLA AP-50               ราคา 1800 บาท 
 มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ   
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์ 
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0864589426   
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440 

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 มิถุนายน 2017 เวลา 12:12:56
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1400 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-2800        ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                  ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-23R                 ราคา 1600 บาท
YAESU FT-411T              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415               ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                     ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT               ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L,212RL          ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T               ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 & 158         ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258                ราคา 1400 บาท
YAESU FT-912                ราคา 1400 บาท

                  ICOM

ICOM IC-275               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-290                 ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-25               ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-26              ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-27               ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-28               ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-229,229E          ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02N            ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2G,2GE                 ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S,2SE              ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST,2SET           ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                     ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                 ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE,2GXE-T      ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T                ราคา 1600 บาท  
ICOM IC-V8-T                     ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V82-T                  ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                 ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                   ราคา 1500 บาท
                  KENWOOD

KENWOOD TM-255EJ        ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211J          ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-221J         ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-231J           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-25,25A    ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT        ราคา 1400 บาท

                  STANDARD

STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110                 ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119                 ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA

MOTOROLA AP-50               ราคา 1800 บาท  
 มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0864589426    
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440  

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 07:19:37
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 มิถุนายน 2017 เวลา 06:11:37
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2017 เวลา 06:39:11
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:36:09
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:38:50
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:28:50
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:03:20
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 กรกฎาคม 2017 เวลา 07:07:15
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 กรกฎาคม 2017 เวลา 05:52:03
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 กรกฎาคม 2017 เวลา 07:33:05
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 กรกฎาคม 2017 เวลา 09:15:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 กรกฎาคม 2017 เวลา 07:38:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2017 เวลา 07:37:15

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ   
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์ 
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

   
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                        245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1400 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-2800        ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                  ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-23R                 ราคา 1600 บาท
YAESU FT-411T              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415               ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                     ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT               ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L,212RL          ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T               ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 & 158         ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258                ราคา 1400 บาท
YAESU FT-912                ราคา 1400 บาท

                  ICOM

ICOM IC-275               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-290                 ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-25               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-26              ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-27               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-28               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-229,229E          ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02N            ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2G,2GE                 ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S,2SE              ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST,2SET           ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                     ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                 ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE,2GXE-T      ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T                ราคา 1600 บาท 
ICOM IC-V8-T                     ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V82-T                  ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                 ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                   ราคา 1500 บาท
                  KENWOOD

KENWOOD TM-255EJ        ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211J          ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-221J         ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-231J           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-25,25A    ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT        ราคา 1400 บาท

                  STANDARD

STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110                 ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119                 ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA

MOTOROLA AP-50               ราคา 1800 บาท 
 มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ   
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์ 
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ          เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0864589426   
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130 
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร   
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440 

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน   

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง   

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน 

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2017 เวลา 07:02:23
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2017 เวลา 07:19:09
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:16:06
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2017 เวลา 09:10:49
;D  :D  ;)  :) 


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:49:28
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:09:09
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:24:58

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ   
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์ 
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

   
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                        245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1400 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-2800        ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                  ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-23R                 ราคา 1600 บาท
YAESU FT-411T              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415               ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                     ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT               ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L,212RL          ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T               ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 & 158         ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258                ราคา 1400 บาท
YAESU FT-912                ราคา 1400 บาท

                  ICOM

ICOM IC-275               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-290                 ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-25               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-26              ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-27               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-28               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-229,229E          ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02N            ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2G,2GE                 ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S,2SE              ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST,2SET           ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                     ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                 ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE,2GXE-T      ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T                ราคา 1600 บาท 
ICOM IC-V8-T                     ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V82-T                  ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                 ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                   ราคา 1500 บาท
                  KENWOOD

KENWOOD TM-255EJ        ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211J          ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-221J         ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-231J           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-25,25A    ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT        ราคา 1400 บาท

                  STANDARD

STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110                 ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119                 ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA

MOTOROLA AP-50               ราคา 1800 บาท 
 มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ   
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์ 
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ          เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0864589426   
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130 
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร   
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440 

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน   

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง   

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน 

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:16:36
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:11:28
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2017 เวลา 07:59:59
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:36:47
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:11:34
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2017 เวลา 08:02:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2017 เวลา 07:56:51
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2017 เวลา 07:52:44
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2017 เวลา 07:21:57
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2017 เวลา 09:25:32
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:36:01
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 สิงหาคม 2017 เวลา 06:42:17
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 สิงหาคม 2017 เวลา 19:53:24
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 สิงหาคม 2017 เวลา 07:20:48
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 สิงหาคม 2017 เวลา 06:44:58
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 สิงหาคม 2017 เวลา 06:21:03
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 สิงหาคม 2017 เวลา 06:40:23
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 สิงหาคม 2017 เวลา 06:35:37
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 07:31:04
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 สิงหาคม 2017 เวลา 08:00:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 สิงหาคม 2017 เวลา 08:39:32
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 สิงหาคม 2017 เวลา 09:07:08
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 สิงหาคม 2017 เวลา 06:50:53

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ   
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์ 
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

   
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                        245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1400 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-2800        ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                  ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-23R                 ราคา 1600 บาท
YAESU FT-411T              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415               ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                     ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT               ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L,212RL          ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T               ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 & 158         ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258                ราคา 1400 บาท
YAESU FT-912                ราคา 1400 บาท

                  ICOM

ICOM IC-275               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-290                 ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-25               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-26              ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-27               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-28               ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-229,229E          ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02N            ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2G,2GE                 ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S,2SE              ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST,2SET           ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                     ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                 ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE,2GXE-T      ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T                ราคา 1600 บาท 
ICOM IC-V8-T                     ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V82-T                  ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                 ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                   ราคา 1500 บาท
                  KENWOOD

KENWOOD TM-255EJ        ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211J          ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-221J         ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-231J           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-25,25A    ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT        ราคา 1400 บาท

                  STANDARD

STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110                 ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119                 ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA

MOTOROLA AP-50               ราคา 1800 บาท 
 มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ   
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์ 
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ          เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0864589426   
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130 
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร   
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440 

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน   

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง   

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน 

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 สิงหาคม 2017 เวลา 06:46:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 07:45:04
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 สิงหาคม 2017 เวลา 07:02:10
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 06:15:34
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 สิงหาคม 2017 เวลา 07:39:52
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 สิงหาคม 2017 เวลา 07:25:41
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 06:32:22
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 06:35:55
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 สิงหาคม 2017 เวลา 06:41:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: hs1fdw ที่ วันที่ 23 สิงหาคม 2017 เวลา 21:30:29
ต้องการซื้อ ปท.เครื่องเบส Yaesu FT-736

ทางท่านพอมี หรือหาได้บ้างหรือไม่


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 06:24:42
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 06:25:26
ต้องการซื้อ ปท.เครื่องเบส Yaesu FT-736

ทางท่านพอมี หรือหาได้บ้างหรือไม่
ยังไม่มีเข้ามา ตอนนี้ ครับ ถ้ามี เข้า มา จะรีบแจ้ง ครับ


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 สิงหาคม 2017 เวลา 06:34:04
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 สิงหาคม 2017 เวลา 07:49:36
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 สิงหาคม 2017 เวลา 08:06:24
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 06:25:03
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2017 เวลา 06:25:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 สิงหาคม 2017 เวลา 05:57:43
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 31 สิงหาคม 2017 เวลา 06:13:20
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 กันยายน 2017 เวลา 06:04:44
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 กันยายน 2017 เวลา 06:33:11
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 กันยายน 2017 เวลา 08:05:39
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 06:16:02
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 กันยายน 2017 เวลา 06:05:31
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 กันยายน 2017 เวลา 06:41:35
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 กันยายน 2017 เวลา 06:42:37
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * UP DATE ราคาใหม่ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 กันยายน 2017 เวลา 20:04:39
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1400 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245     ราคา 1400 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-230                ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R        ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800        ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                  ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R     ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R     ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R         ราคา 1600 บาท
YAESU FT-204                    ราคา 2500 บาท
YAESU FT-411T              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415               ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                     ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT               ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL  ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T               ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158      ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258                ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259                ราคา 1400 บาท
YAESU FT-912                ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R     ราคา 24900 บาท
YAESU FT-736                 ราคา 24900 บาท

                  ICOM

ICOM IC-271               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A               ราคา 24500 บาท
ICOM IC-225A               ราคา 24500 บาท
ICOM IC-290                 ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-25               ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-26              ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-27               ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-28               ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-229 , IC-229E       ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T               ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E               ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A              ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )        ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N            ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                 ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE              ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET           ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                     ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                 ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T                ราคา 1600 บาท  
ICOM IC-V8-T                     ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V82-T                  ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                 ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                   ราคา 1500 บาท
                  KENWOOD

KENWOOD TM-255EJ        ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-201D        ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A          ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-221A         ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-231J           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE        ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A    ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT        ราคา 1800 บาท

                  STANDARD

STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ               ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ         ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น

MOTOROLA AP-50               ราคา 1800 บาท  
MOTOROLA MT-1000           ราคา 3500 บาท
MOTOROLA HT-220             ราคา 24500 บาท
REXON  RL-102                   ราคา 1600 บาท
AOR  AR-240 , AR-240A       ราคา 3500 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G    ราคา 2900 บาท


 มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0864589426    
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335  

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )
หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่มครับ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 06:16:41
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่มครับ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 กันยายน 2017 เวลา 09:22:02
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่มครับ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 กันยายน 2017 เวลา 10:45:58
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่มครับ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 กันยายน 2017 เวลา 07:19:49
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่มครับ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 กันยายน 2017 เวลา 06:35:56
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่มครับ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 07:02:34
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่มครับ *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 06:30:04
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 11:51:30
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1400 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245     ราคา 1400 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-230                ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R        ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800        ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                  ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R     ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R     ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R         ราคา 1600 บาท
YAESU FT-204                    ราคา 2500 บาท
YAESU FT-411T              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415               ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                     ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT               ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL  ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T               ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158      ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258                ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259                ราคา 1400 บาท
YAESU FH-912                ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R     ราคา 24900 บาท
YAESU FT-736                 ราคา 24900 บาท

                  ICOM

ICOM IC-271               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A               ราคา 24500 บาท
ICOM IC-225A               ราคา 24500 บาท
ICOM IC-251               ราคา 8500 บาท
ICOM IC-251E , IC-251A     ราคา 9500 บาท
ICOM IC-290                 ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-260A                 ราคา  5500 บาท
ICOM IC-200                 ราคา  5500 บาท
ICOM IC-25 , IC-25A            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-26              ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-27               ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-28               ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-229 , IC-229E       ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300                ราคา 4500 บาท
ICOM IC-2000T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T               ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E               ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A              ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )        ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N            ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                 ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE              ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET           ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                     ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                 ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T                ราคา 1600 บาท  
ICOM IC-V8-T                     ราคา 900 บาท
ICOM IC-V82-T                  ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                 ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                   ราคา 1500 บาท
                  KENWOOD & TRIO

KENWOOD TM-255EJ        ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2300       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2400        ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2500        ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2530A        ราคา 8500 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G    ราคา 2900 บาท
KENWOOD TS-711        ราคา 8500 บาท
KENWOOD TM-201D        ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A          ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-221A         ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-231J           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE        ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A    ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E          ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT        ราคา 1800 บาท


                  STANDARD

STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ               ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ         ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-135EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น

MOTOROLA AP-50               ราคา 1800 บาท  
MOTOROLA MT-1000           ราคา 3500 บาท
MOTOROLA HT-220             ราคา 24500 บาท
REXON  RL-102                   ราคา 1600 บาท
AOR  AR-240 , AR-240A       ราคา 3500 บาท
AZDEN PCS-7000                ราคา 3500 บาท


 มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0864589426    
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335  

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )

หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 กันยายน 2017 เวลา 06:21:15
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 กันยายน 2017 เวลา 08:11:36
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 กันยายน 2017 เวลา 08:09:32
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 06:21:23
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 กันยายน 2017 เวลา 07:05:54
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 กันยายน 2017 เวลา 07:49:41
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 กันยายน 2017 เวลา 08:27:27
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 06:31:21
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 กันยายน 2017 เวลา 09:09:50
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 09:53:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 กันยายน 2017 เวลา 08:39:44
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 09:56:31
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 กันยายน 2017 เวลา 06:01:35
 ;D :D ;) :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 กันยายน 2017 เวลา 07:12:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 14/9/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 ตุลาคม 2017 เวลา 08:55:00
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1400 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245     ราคา 1400 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-230             ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R    ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800     ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                 ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012           ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R       ราคา 1600 บาท
YAESU FT-204                     ราคา 2500 บาท
YAESU FT-411T           ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                    ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT            ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL   ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T              ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158       ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259             ราคา 1400 บาท
YAESU FH-912             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R      ราคา 24900 บาท
YAESU FT-736                 ราคา 24900 บาท
YAESU FT-707      ราคา  5500 บาท 
YAESU FT-747GX      ราคา  7500 บาท
YAESU FT-757GX      ราคา  8500 บาท 


                  ICOM

ICOM IC-251E . IC-251A    ราคา 9500 บาท
ICOM IC-251           ราคา 8500 บาท
ICOM IC-271           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-225A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-290             ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-25 , IC-25A          ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-26           ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-27            ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-28            ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-200             ราคา  5500 บาท 
ICOM IC-260A             ราคา  5500 บาท 
ICOM IC-2300                ราคา 4500 บาท
ICOM IC-229 , IC-229E        ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A           ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )         ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N         ราคา 1800 บาท
ICOM IC-02E        ราคา 5500 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE            ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET         ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                 ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T  ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T               ราคา 1600 บาท 
ICOM IC-V8-T                    ราคา 900 บาท
ICOM IC-V82-T                 ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                  ราคา 1500 บาท
ICOM IC-718          ราคา  4500 บาท 

                  KENWOOD & TRIO

KENWOOD TS-711       ราคา 8500 บาท
KENWOOD TR-2300       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2400       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2500       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-2530A       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-751A   ราคา  5500 บาท
KENWOOD TR-7850   ราคา  5500 บาท   
KENWOOD TM-255EJ       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-201D       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A         ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-221A        ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-231J          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE       ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A  ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT       ราคา 1800 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G     ราคา 2900 บาท
KENWOOD  TS-50S      ราคา  5500 บาท
KENWOOD  TS-450S   ราคา  6500 บาท
KENWOOD  TS-950SDX     ราคา  8500 บาท                     STANDARD

STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ               ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ         ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-135EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น
MOTOROLA AP-50                ราคา 1800 บาท 
MOTOROLA MT-1000            ราคา 3500 บาท
MOTOROLA HT-220              ราคา 24500 บาท
REXON  RL-102                    ราคา 1600 บาท
AOR  AR-240        ราคา 3500 บาท
AOR  AR-240A              ราคา  3500 บาท
AOR  AR-245         ราคา  3500 บาท   
AZDEN  PCS-7000        ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-3000      ราคา  5500 บาท  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0864589426    
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335  

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )

หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 ตุลาคม 2017 เวลา 08:11:19
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 ตุลาคม 2017 เวลา 08:05:32
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 ตุลาคม 2017 เวลา 08:20:03
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 ตุลาคม 2017 เวลา 06:10:49
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 ตุลาคม 2017 เวลา 07:17:59
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 ตุลาคม 2017 เวลา 07:52:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 ตุลาคม 2017 เวลา 06:31:22
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 10:38:53
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 ตุลาคม 2017 เวลา 10:13:04
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 ตุลาคม 2017 เวลา 07:19:49
  ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 ตุลาคม 2017 เวลา 08:35:31
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2017 เวลา 07:13:35
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 ตุลาคม 2017 เวลา 08:42:32
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 ตุลาคม 2017 เวลา 07:40:49
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: Batman02 ที่ วันที่ 27 ตุลาคม 2017 เวลา 16:41:17
ได้ไว. สุดยอดครับ
ผม อยู่. พระบาท. ส่งเอกสาร ตอนเที่ยง
ช่วง. บ่าย. ดำเนินการ. ต่อ เสร็จ. เรียบรอย


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2017 เวลา 07:20:43
 ;D  :D  ;)  :)หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2017 เวลา 06:17:43
ได้ไว. สุดยอดครับ
ผม อยู่. พระบาท. ส่งเอกสาร ตอนเที่ยง
ช่วง. บ่าย. ดำเนินการ. ต่อ เสร็จ. เรียบรอย
  ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2017 เวลา 06:16:17
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2017 เวลา 06:20:46
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2017 เวลา 07:13:51
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2017 เวลา 07:03:59
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2017 เวลา 08:59:08
 :D


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2017 เวลา 06:14:40
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 เวลา 06:10:29
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2017 เวลา 06:24:27
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 07:03:34
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2017 เวลา 05:50:48
 ;D  :D   ;) :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2017 เวลา 06:30:06
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2017 เวลา 06:37:28
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 06:28:39
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2017 เวลา 06:21:28
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 06:31:25
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1400 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245     ราคา 1400 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-230             ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R    ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800     ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                 ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012           ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R       ราคา 1600 บาท
YAESU FT-204                     ราคา 2500 บาท
YAESU FT-411T           ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                    ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT            ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL   ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T              ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158       ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259             ราคา 1400 บาท
YAESU FH-912             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R      ราคา 24900 บาท
YAESU FT-736                 ราคา 24900 บาท
YAESU FT-707      ราคา  5500 บาท  
YAESU FT-747GX      ราคา  7500 บาท
YAESU FT-757GX      ราคา  8500 บาท  


                  ICOM

ICOM IC-251E . IC-251A    ราคา 9500 บาท
ICOM IC-251           ราคา 8500 บาท
ICOM IC-271           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-225A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-290             ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-25 , IC-25A          ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-26           ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-27            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-28            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-200             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-260A             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-2300                ราคา 4500 บาท
ICOM IC-229 , IC-229E        ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A           ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )         ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N         ราคา 1800 บาท
ICOM IC-02E        ราคา 5500 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE            ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET         ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                 ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T  ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T               ราคา 1600 บาท  
ICOM IC-V8-T                    ราคา 900 บาท
ICOM IC-V82-T                 ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                  ราคา 1500 บาท
ICOM IC-718          ราคา  4500 บาท  

                  KENWOOD & TRIO

KENWOOD TS-711       ราคา 8500 บาท
KENWOOD TR-2300       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2400       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2500       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-2530A       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-751A   ราคา  5500 บาท
KENWOOD TR-7850   ราคา  5500 บาท    
KENWOOD TM-255EJ       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-201D       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A         ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-221A        ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-231J          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE       ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A  ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT       ราคา 1800 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G     ราคา 2900 บาท
KENWOOD  TS-50S      ราคา  5500 บาท
KENWOOD  TS-450S   ราคา  6500 บาท
KENWOOD  TS-950SDX     ราคา  8500 บาท                      STANDARD

STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ               ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ         ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-135EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น
MOTOROLA AP-50                ราคา 1800 บาท  
MOTOROLA MT-1000            ราคา 3500 บาท
MOTOROLA HT-220              ราคา 24500 บาท
REXON  RL-102                    ราคา 1600 บาท
AOR  AR-240        ราคา 3500 บาท
AOR  AR-240A              ราคา  3500 บาท
AOR  AR-245         ราคา  3500 บาท    
AZDEN  PCS-7000        ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-3000      ราคา  5500 บาท   มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0864589426    
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335  

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )

หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2017 เวลา 07:03:40
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2017 เวลา 07:06:04
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2017 เวลา 05:56:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2017 เวลา 06:23:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2017 เวลา 03:30:15
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 ธันวาคม 2017 เวลา 06:24:39
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1400 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245     ราคา 1400 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-230             ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R    ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800     ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                 ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012           ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R       ราคา 1600 บาท
YAESU FT-204                     ราคา 2500 บาท
YAESU FT-411T           ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                    ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT            ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL   ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T              ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158       ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259             ราคา 1400 บาท
YAESU FH-912             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R      ราคา 24900 บาท
YAESU FT-736                 ราคา 24900 บาท
YAESU FT-707      ราคา  5500 บาท  
YAESU FT-747GX      ราคา  7500 บาท
YAESU FT-757GX      ราคา  8500 บาท  


                  ICOM

ICOM IC-251E . IC-251A    ราคา 9500 บาท
ICOM IC-251           ราคา 8500 บาท
ICOM IC-271           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-225A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-290             ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-25 , IC-25A          ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-26           ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-27            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-28            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-200             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-260A             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-2300                ราคา 4500 บาท
ICOM IC-229 , IC-229E        ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A           ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )         ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N         ราคา 1800 บาท
ICOM IC-02E        ราคา 5500 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE            ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET         ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                 ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T  ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T               ราคา 1600 บาท  
ICOM IC-V8-T                    ราคา 900 บาท
ICOM IC-V82-T                 ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                  ราคา 1500 บาท
ICOM IC-718          ราคา  4500 บาท  

                  KENWOOD & TRIO

KENWOOD TS-711       ราคา 8500 บาท
KENWOOD TR-2300       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2400       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2500       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-2530A       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-751A   ราคา  5500 บาท
KENWOOD TR-7850   ราคา  5500 บาท    
KENWOOD TM-255EJ       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-201D       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A         ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-221A        ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-231J          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE       ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A  ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT       ราคา 1800 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G     ราคา 2900 บาท
KENWOOD  TS-50S      ราคา  5500 บาท
KENWOOD  TS-450S   ราคา  6500 บาท
KENWOOD  TS-950SDX     ราคา  8500 บาท                      STANDARD

STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ               ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ         ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-135EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น
MOTOROLA AP-50                ราคา 1800 บาท  
MOTOROLA MT-1000            ราคา 3500 บาท
MOTOROLA HT-220              ราคา 24500 บาท
REXON  RL-102                    ราคา 1600 บาท
AOR  AR-240        ราคา 3500 บาท
AOR  AR-240A              ราคา  3500 บาท
AOR  AR-245         ราคา  3500 บาท    
AZDEN  PCS-7000        ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-3000      ราคา  5500 บาท   มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0858508885  
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335  

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )

หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 ธันวาคม 2017 เวลา 07:26:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 06:22:50
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 ธันวาคม 2017 เวลา 06:38:28
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 ธันวาคม 2017 เวลา 07:26:02
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 ธันวาคม 2017 เวลา 07:51:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 ธันวาคม 2017 เวลา 07:06:33
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 06:12:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 ธันวาคม 2017 เวลา 06:42:21
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 05:48:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท * 1/10/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม *
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 06:03:59
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1000 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1000 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245     ราคา 1000 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-230             ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R    ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800     ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                 ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012           ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R       ราคา 1600 บาท
YAESU FT-204                     ราคา 2500 บาท
YAESU FT-411T           ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                    ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT            ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL   ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T              ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158       ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259             ราคา 1400 บาท
YAESU FH-912             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R      ราคา 24900 บาท
YAESU FT-736                 ราคา 24900 บาท
YAESU FT-707      ราคา  5500 บาท  
YAESU FT-747GX      ราคา  7500 บาท
YAESU FT-757GX      ราคา  8500 บาท  


                  ICOM

ICOM IC-251E . IC-251A    ราคา 9500 บาท
ICOM IC-251           ราคา 8500 บาท
ICOM IC-271           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-225A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-290             ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-25 , IC-25A          ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-26           ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-27            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-28            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-200             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-260A             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-2300                ราคา 4500 บาท
ICOM IC-229 , IC-229E        ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A           ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )         ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N         ราคา 1800 บาท
ICOM IC-02E        ราคา 5500 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE            ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET         ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                 ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T  ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T               ราคา 1600 บาท  
ICOM IC-V8-T                    ราคา 900 บาท
ICOM IC-V82-T                 ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                  ราคา 1500 บาท
ICOM IC-718          ราคา  4500 บาท  

                  KENWOOD & TRIO

KENWOOD TS-711       ราคา 8500 บาท
KENWOOD TR-2300       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2400       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2500       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-2530A       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-7700       ราคา 8000 บาท
KENWOOD TR-751A   ราคา  5500 บาท
KENWOOD TR-7850   ราคา  5500 บาท    
KENWOOD TM-255EJ       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-201D       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A         ราคา 2000 บาท
KENWOOD TM-221A        ราคา 2000 บาท
KENWOOD TM-231J          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE       ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-251A         ราคา 8000 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A  ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT       ราคา 1800 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G     ราคา 2900 บาท
KENWOOD  TS-50S      ราคา  5500 บาท
KENWOOD  TS-450S   ราคา  6500 บาท
KENWOOD  TS-950SDX     ราคา  8500 บาท                      STANDARD

STANDARD C-58                 ราคา 5500 บาท
STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ               ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ         ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-135EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-V17              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น
MOTOROLA AP-50                ราคา 1800 บาท  
MOTOROLA MT-1000            ราคา 3500 บาท
MOTOROLA HT-220              ราคา 24500 บาท
REXON  RL-102                    ราคา 1600 บาท
AOR  AR-240        ราคา 3500 บาท
AOR  AR-240A              ราคา  3500 บาท
AOR  AR-245         ราคา  3500 บาท    
AZDEN  PCS-7000        ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-3000      ราคา  5500 บาท
KENPRO  HT-22                  ราคา 8500 บาท มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0858508885  
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335  

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )

หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 ธันวาคม 2017 เวลา 08:33:33
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 ธันวาคม 2017 เวลา 06:49:26
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 ธันวาคม 2017 เวลา 07:42:54
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 06:08:07
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 ธันวาคม 2017 เวลา 06:16:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 ธันวาคม 2017 เวลา 07:09:12
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 ธันวาคม 2017 เวลา 06:06:20
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 ธันวาคม 2017 เวลา 08:29:06
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2017 เวลา 07:12:08
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 ธันวาคม 2017 เวลา 07:16:53
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 ธันวาคม 2017 เวลา 07:23:16
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1000 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1000 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245     ราคา 1000 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-230             ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R    ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800     ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                 ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012           ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R       ราคา 1600 บาท
YAESU FT-204                     ราคา 2500 บาท
YAESU FT-411T           ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                    ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT            ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL   ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T              ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158       ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259             ราคา 1400 บาท
YAESU FH-912             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R      ราคา 24900 บาท
YAESU FT-736                 ราคา 24900 บาท
YAESU FT-707      ราคา  5500 บาท  
YAESU FT-747GX      ราคา  7500 บาท
YAESU FT-757GX      ราคา  8500 บาท  


                  ICOM

ICOM IC-251E . IC-251A    ราคา 9500 บาท
ICOM IC-251           ราคา 8500 บาท
ICOM IC-271           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-225A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-290             ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-25 , IC-25A          ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-26           ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-27            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-28            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-200             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-260A             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-2300                ราคา 4500 บาท
ICOM IC-229 , IC-229E        ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A           ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )         ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N         ราคา 1800 บาท
ICOM IC-02E        ราคา 5500 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE            ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET         ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                 ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T  ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T               ราคา 1600 บาท  
ICOM IC-V8-T                    ราคา 900 บาท
ICOM IC-V82-T                 ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                  ราคา 1500 บาท
ICOM IC-718          ราคา  4500 บาท  

                  KENWOOD & TRIO

KENWOOD TS-711       ราคา 8500 บาท
KENWOOD TR-2300       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2400       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2500       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-2530A       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-7700       ราคา 8000 บาท
KENWOOD TR-751A   ราคา  5500 บาท
KENWOOD TR-7850   ราคา  5500 บาท    
KENWOOD TM-255EJ       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-201D       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A         ราคา 2000 บาท
KENWOOD TM-221A        ราคา 2000 บาท
KENWOOD TM-231J          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE       ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-251A         ราคา 8000 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A  ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT       ราคา 1800 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G     ราคา 2900 บาท
KENWOOD  TS-50S      ราคา  5500 บาท
KENWOOD  TS-450S   ราคา  6500 บาท
KENWOOD  TS-950SDX     ราคา  8500 บาท                      STANDARD

STANDARD C-58                 ราคา 5500 บาท
STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ               ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ         ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-135EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-V17              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น
MOTOROLA AP-50                ราคา 1800 บาท  
MOTOROLA MT-1000            ราคา 3500 บาท
MOTOROLA HT-220              ราคา 24500 บาท
REXON  RL-102                    ราคา 1600 บาท
AOR  AR-240        ราคา 3500 บาท
AOR  AR-240A              ราคา  3500 บาท
AOR  AR-245         ราคา  3500 บาท    
AZDEN  PCS-7000        ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-3000      ราคา  5500 บาท
KENPRO  HT-22                  ราคา 8500 บาท มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0858508885  
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335  

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )

หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 ธันวาคม 2017 เวลา 06:52:10
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 ธันวาคม 2017 เวลา 06:39:52
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 ธันวาคม 2017 เวลา 06:36:58
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 ธันวาคม 2017 เวลา 06:23:21
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 มกราคม 2018 เวลา 07:18:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 มกราคม 2018 เวลา 07:26:31
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 06:46:42
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 มกราคม 2018 เวลา 07:09:27
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 มกราคม 2018 เวลา 08:33:58
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 มกราคม 2018 เวลา 09:29:33
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: ็HS7IFK ที่ วันที่ 07 มกราคม 2018 เวลา 18:00:33
ทะเบียน ICOM 2G อันนี้ปท.เป็นสติ๊กเกอร์หรือเปล่าครับ


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 มกราคม 2018 เวลา 23:24:53
ทะเบียน ICOM 2G อันนี้ปท.เป็นสติ๊กเกอร์หรือเปล่าครับ
ใช่ครับ มีสติกเกอร์ ปท ด้วย ครับ


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 06:29:48
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 มกราคม 2018 เวลา 06:54:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 มกราคม 2018 เวลา 07:09:17
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 มกราคม 2018 เวลา 06:00:49
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 มกราคม 2018 เวลา 08:35:45
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 06:05:39
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 มกราคม 2018 เวลา 06:20:35
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 มกราคม 2018 เวลา 05:46:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 มกราคม 2018 เวลา 06:05:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 05:57:15
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 มกราคม 2018 เวลา 06:33:02
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 มกราคม 2018 เวลา 07:06:18
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 06:30:12
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: Wat Prathompad ที่ วันที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 07:37:39
ปท.standard c168 ยังอยู่ภหมครับ


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 18:38:22
ปท.standard c168 ยังอยู่ภหมครับ
ยังมีอยู่ ครับ


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 มกราคม 2018 เวลา 08:12:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 มกราคม 2018 เวลา 09:55:21
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 29 มกราคม 2018 เวลา 06:51:37
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 31 มกราคม 2018 เวลา 06:28:21
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 06:57:41
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 06:51:36
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:38:07
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 06:10:33
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 06:50:30
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:14:49
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:29:26
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 06:26:02
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:09:17
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 08:28:38
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 08:10:50
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 08:11:25
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1000 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1000 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245     ราคา 1000 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-230             ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R    ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800     ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                 ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012           ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R       ราคา 1600 บาท
YAESU FT-204                     ราคา 2500 บาท
YAESU FT-411T           ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                    ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT            ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL   ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T              ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158       ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259             ราคา 1400 บาท
YAESU FH-912             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R      ราคา 24900 บาท
YAESU FT-736                 ราคา 24900 บาท
YAESU FT-707      ราคา  5500 บาท  
YAESU FT-747GX      ราคา  7500 บาท
YAESU FT-757GX      ราคา  8500 บาท  


                  ICOM

ICOM IC-251E . IC-251A    ราคา 9500 บาท
ICOM IC-251           ราคา 8500 บาท
ICOM IC-271           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-225A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-290             ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-25 , IC-25A          ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-26           ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-27            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-28            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-200             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-260A             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-2300                ราคา 4500 บาท
ICOM IC-229 , IC-229E        ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A           ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )         ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N         ราคา 1800 บาท
ICOM IC-02E        ราคา 5500 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE            ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET         ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                 ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T  ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T               ราคา 1600 บาท  
ICOM IC-V8-T                    ราคา 900 บาท
ICOM IC-V82-T                 ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                  ราคา 1500 บาท
ICOM IC-718          ราคา  4500 บาท  

                  KENWOOD & TRIO

KENWOOD TS-711       ราคา 8500 บาท
KENWOOD TR-2300       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2400       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2500       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-2530A       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-7700       ราคา 8000 บาท
KENWOOD TR-751A   ราคา  5500 บาท
KENWOOD TR-7850   ราคา  5500 บาท    
KENWOOD TM-255EJ       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-201D       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A         ราคา 2000 บาท
KENWOOD TM-221A        ราคา 2000 บาท
KENWOOD TM-231J          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE       ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-251A         ราคา 8000 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A  ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT       ราคา 1800 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G     ราคา 2900 บาท
KENWOOD  TS-50S      ราคา  5500 บาท
KENWOOD  TS-450S   ราคา  6500 บาท
KENWOOD  TS-950SDX     ราคา  8500 บาท                      STANDARD

STANDARD C-58                 ราคา 5500 บาท
STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ               ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ         ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-135EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-V17              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น
MOTOROLA AP-50                ราคา 1800 บาท  
MOTOROLA MT-1000            ราคา 3500 บาท
MOTOROLA HT-220              ราคา 24500 บาท
REXON  RL-102                    ราคา 1600 บาท
AOR  AR-240        ราคา 3500 บาท
AOR  AR-240A              ราคา  3500 บาท
AOR  AR-245         ราคา  3500 บาท    
AZDEN  PCS-7000        ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-3000      ราคา  5500 บาท
KENPRO  HT-22                  ราคา 8500 บาท มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0858508885  
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335  

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )

หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: Wat7188 ที่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:44:52
ปท. C 168 มีไหมครับ


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 21:32:11
ปท. C 168 มีไหมครับ
มีครับ ติดต่อได้เลยครับ


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 21:42:16
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 05:56:47
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 06:32:23
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 06:25:36
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:03:10
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:10:17
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 06:48:08
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 มีนาคม 2018 เวลา 07:42:22
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 มีนาคม 2018 เวลา 06:55:23
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 มีนาคม 2018 เวลา 07:39:09
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 มีนาคม 2018 เวลา 07:15:22
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 มีนาคม 2018 เวลา 07:06:32
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1000 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1000 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245     ราคา 1000 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-230             ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R    ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800     ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                 ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012           ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R       ราคา 1600 บาท
YAESU FT-204                     ราคา 2500 บาท
YAESU FT-411T           ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                    ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT            ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL   ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T              ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158       ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259             ราคา 1400 บาท
YAESU FH-912             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R      ราคา 24900 บาท
YAESU FT-736                 ราคา 24900 บาท
YAESU FT-707      ราคา  5500 บาท  
YAESU FT-747GX      ราคา  7500 บาท
YAESU FT-757GX      ราคา  8500 บาท  


                  ICOM

ICOM IC-251E . IC-251A    ราคา 9500 บาท
ICOM IC-251           ราคา 8500 บาท
ICOM IC-271           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-225A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-290             ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-25 , IC-25A          ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-26           ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-27            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-28            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-200             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-260A             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-2300                ราคา 4500 บาท
ICOM IC-229 , IC-229E        ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A           ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )         ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N         ราคา 1800 บาท
ICOM IC-02E        ราคา 5500 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE            ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET         ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                 ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T  ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T               ราคา 1600 บาท  
ICOM IC-V8-T                    ราคา 900 บาท
ICOM IC-V82-T                 ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                  ราคา 1500 บาท
ICOM IC-718          ราคา  4500 บาท  

                  KENWOOD & TRIO

KENWOOD TS-711       ราคา 8500 บาท
KENWOOD TR-2300       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2400       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2500       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-2530A       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-7700       ราคา 8000 บาท
KENWOOD TR-751A   ราคา  5500 บาท
KENWOOD TR-7850   ราคา  5500 บาท    
KENWOOD TM-255EJ       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-201D       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A         ราคา 2000 บาท
KENWOOD TM-221A        ราคา 2000 บาท
KENWOOD TM-231J          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE       ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-251A         ราคา 8000 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A  ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT       ราคา 1800 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G     ราคา 2900 บาท
KENWOOD  TS-50S      ราคา  5500 บาท
KENWOOD  TS-450S   ราคา  6500 บาท
KENWOOD  TS-950SDX     ราคา  8500 บาท                      STANDARD

STANDARD C-58                 ราคา 5500 บาท
STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ               ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ         ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-135EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-V17              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น
MOTOROLA AP-50                ราคา 1800 บาท  
MOTOROLA MT-1000            ราคา 3500 บาท
MOTOROLA HT-220              ราคา 24500 บาท
REXON  RL-102                    ราคา 1600 บาท
AOR  AR-240        ราคา 3500 บาท
AOR  AR-240A              ราคา  3500 บาท
AOR  AR-245         ราคา  3500 บาท    
AZDEN  PCS-7000        ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-3000      ราคา  5500 บาท
KENPRO  HT-22                  ราคา 8500 บาท มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0858508885  
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335  

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )

หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 มีนาคม 2018 เวลา 06:58:06
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 มีนาคม 2018 เวลา 06:52:53
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 มีนาคม 2018 เวลา 07:15:01
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 มีนาคม 2018 เวลา 08:03:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 มีนาคม 2018 เวลา 23:10:27
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 มีนาคม 2018 เวลา 07:48:52
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 มีนาคม 2018 เวลา 06:22:18
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 มีนาคม 2018 เวลา 07:33:11
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 มีนาคม 2018 เวลา 07:03:39
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 เมษายน 2018 เวลา 07:52:47
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 เมษายน 2018 เวลา 10:15:05
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 เมษายน 2018 เวลา 07:12:43
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 เมษายน 2018 เวลา 08:24:04
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 เมษายน 2018 เวลา 08:06:45
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 10:03:32
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 เมษายน 2018 เวลา 07:43:00
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 เมษายน 2018 เวลา 09:10:45
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 พฤษภาคม 2018 เวลา 08:22:12
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1000 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1000 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245     ราคา 1000 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-230             ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R    ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800     ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                 ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012           ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R       ราคา 1600 บาท
YAESU FT-204                     ราคา 2500 บาท
YAESU FT-411T           ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                    ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT            ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL   ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T              ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158       ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259             ราคา 1400 บาท
YAESU FH-912             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R      ราคา 24900 บาท
YAESU FT-736                 ราคา 24900 บาท
YAESU FT-707      ราคา  5500 บาท  
YAESU FT-747GX      ราคา  7500 บาท
YAESU FT-757GX      ราคา  8500 บาท  


                  ICOM

ICOM IC-251E . IC-251A    ราคา 9500 บาท
ICOM IC-251           ราคา 8500 บาท
ICOM IC-271           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-225A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-290             ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-25 , IC-25A          ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-26           ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-27            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-28            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-200             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-260A             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-2300                ราคา 4500 บาท
ICOM IC-229 , IC-229E        ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A           ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )         ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N         ราคา 1800 บาท
ICOM IC-02E        ราคา 5500 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE            ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET         ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                 ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T  ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T               ราคา 1600 บาท  
ICOM IC-V8-T                    ราคา 900 บาท
ICOM IC-V82-T                 ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                  ราคา 1500 บาท
ICOM IC-718          ราคา  4500 บาท  

                  KENWOOD & TRIO

KENWOOD TS-711       ราคา 8500 บาท
KENWOOD TR-2300       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2400       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2500       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-2530A       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-7700       ราคา 8000 บาท
KENWOOD TR-751A   ราคา  5500 บาท
KENWOOD TR-7850   ราคา  5500 บาท    
KENWOOD TM-255EJ       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-201D       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A         ราคา 2000 บาท
KENWOOD TM-221A        ราคา 2000 บาท
KENWOOD TM-231J          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE       ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-251A         ราคา 8000 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A  ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT       ราคา 1800 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G     ราคา 2900 บาท
KENWOOD  TS-50S      ราคา  5500 บาท
KENWOOD  TS-450S   ราคา  6500 บาท
KENWOOD  TS-950SDX     ราคา  8500 บาท                      STANDARD

STANDARD C-58                 ราคา 5500 บาท
STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ               ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ         ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-135EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-V17              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น
MOTOROLA AP-50                ราคา 1800 บาท  
MOTOROLA MT-1000            ราคา 3500 บาท
MOTOROLA HT-220              ราคา 24500 บาท
REXON  RL-102                    ราคา 1600 บาท
AOR  AR-240        ราคา 3500 บาท
AOR  AR-240A              ราคา  3500 บาท
AOR  AR-245         ราคา  3500 บาท    
AZDEN  PCS-7000        ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-3000      ราคา  5500 บาท
KENPRO  HT-22                  ราคา 8500 บาท มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0858508885  
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335  

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )

หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:17:07
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:29:15
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:13:50
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:46:38
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:15:34
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:04:29
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:15:49
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:02:18
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:13:17
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:14:02
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:51:00
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2018 เวลา 08:26:25
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:13:02
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:23:04
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 มิถุนายน 2018 เวลา 06:07:40
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2018 เวลา 06:17:15
  ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1000 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1000 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245     ราคา 1000 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-230             ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R    ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800     ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                 ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012           ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R       ราคา 1600 บาท
YAESU FT-204                     ราคา 2500 บาท
YAESU FT-411T           ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                    ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT            ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL   ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T              ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158       ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259             ราคา 1400 บาท
YAESU FH-912             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R      ราคา 24900 บาท
YAESU FT-736                 ราคา 24900 บาท
YAESU FT-707      ราคา  5500 บาท  
YAESU FT-747GX      ราคา  7500 บาท
YAESU FT-757GX      ราคา  8500 บาท  


                  ICOM

ICOM IC-251E . IC-251A    ราคา 9500 บาท
ICOM IC-251           ราคา 8500 บาท
ICOM IC-271           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-225A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-290             ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-25 , IC-25A          ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-26           ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-27            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-28            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-200             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-260A             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-2300                ราคา 4500 บาท
ICOM IC-229 , IC-229E        ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A           ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )         ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N         ราคา 1800 บาท
ICOM IC-02E        ราคา 5500 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE            ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET         ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                 ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T  ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T               ราคา 1600 บาท  
ICOM IC-V8-T                    ราคา 900 บาท
ICOM IC-V82-T                 ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                  ราคา 1500 บาท
ICOM IC-718          ราคา  4500 บาท  

                  KENWOOD & TRIO

KENWOOD TS-711       ราคา 8500 บาท
KENWOOD TR-2300       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2400       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2500       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-2530A       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-7700       ราคา 8000 บาท
KENWOOD TR-751A   ราคา  5500 บาท
KENWOOD TR-7850   ราคา  5500 บาท    
KENWOOD TM-255EJ       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-201D       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A         ราคา 2000 บาท
KENWOOD TM-221A        ราคา 2000 บาท
KENWOOD TM-231J          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE       ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-251A         ราคา 8000 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A  ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT       ราคา 1800 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G     ราคา 2900 บาท
KENWOOD  TS-50S      ราคา  5500 บาท
KENWOOD  TS-450S   ราคา  6500 บาท
KENWOOD  TS-950SDX     ราคา  8500 บาท                      STANDARD

STANDARD C-58                 ราคา 5500 บาท
STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ               ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ         ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-135EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-V17              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น
MOTOROLA AP-50                ราคา 1800 บาท  
MOTOROLA MT-1000            ราคา 3500 บาท
MOTOROLA HT-220              ราคา 24500 บาท
REXON  RL-102                    ราคา 1600 บาท
AOR  AR-240        ราคา 3500 บาท
AOR  AR-240A              ราคา  3500 บาท
AOR  AR-245         ราคา  3500 บาท    
AZDEN  PCS-7000        ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-3000      ราคา  5500 บาท
KENPRO  HT-22                  ราคา 8500 บาท มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0858508885  
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335  

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )

หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 06 มิถุนายน 2018 เวลา 06:05:41
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 มิถุนายน 2018 เวลา 07:11:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 05:48:24
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 06:25:31
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 มิถุนายน 2018 เวลา 05:50:53
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 มิถุนายน 2018 เวลา 06:28:59
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302        ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152        ราคา 800 บาท
YAESU FT-245              ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX             ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX               ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX               ราคา 1000 บาท
ICOM IC-3FX                 ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL           ราคา 1000 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245     ราคา 1000 บาท
                  
                                                     144 MHz
                  YAESU
YAESU FT-230             ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R    ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800     ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                 ราคา 1600 บาท
YAESU FM-9012           ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R      ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R       ราคา 1600 บาท
YAESU FT-204                     ราคา 2500 บาท
YAESU FT-411T           ราคา 1600 บาท
YAESU FT-415              ราคา 1600 บาท
YAESU FT-416                    ราคา 1600 บาท
YAESU FT-11RT            ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT              ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL   ราคา 1600 บาท
YAESU FT-2200T              ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158       ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259             ราคา 1400 บาท
YAESU FH-912             ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R      ราคา 24900 บาท
YAESU FT-736                 ราคา 24900 บาท
YAESU FT-707      ราคา  5500 บาท  
YAESU FT-747GX      ราคา  7500 บาท
YAESU FT-757GX      ราคา  8500 บาท  


                  ICOM

ICOM IC-251E . IC-251A    ราคา 9500 บาท
ICOM IC-251           ราคา 8500 บาท
ICOM IC-271           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275           ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-225A           ราคา 24500 บาท
ICOM IC-290             ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-25 , IC-25A          ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-26           ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-27            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-28            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-200             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-260A             ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-2300                ราคา 4500 บาท
ICOM IC-229 , IC-229E        ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300-T               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E           ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A           ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )         ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N         ราคา 1800 บาท
ICOM IC-02E        ราคา 5500 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                ราคา 1800 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE            ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET         ราคา 1600 บาท
ICOM IC-T2E-T                 ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                ราคา 1600 บาท
ICOM IC-P2E               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET               ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T  ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2GXET-T               ราคา 1600 บาท  
ICOM IC-V8-T                    ราคา 900 บาท
ICOM IC-V82-T                 ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                  ราคา 1500 บาท
ICOM IC-718          ราคา  4500 บาท  

                  KENWOOD & TRIO

KENWOOD TS-711       ราคา 8500 บาท
KENWOOD TR-2300       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2400       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2500       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-2530A       ราคา 7500 บาท
KENWOOD TR-7700       ราคา 8000 บาท
KENWOOD TR-751A   ราคา  5500 บาท
KENWOOD TR-7850   ราคา  5500 บาท    
KENWOOD TM-255EJ       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-201D       ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A         ราคา 2000 บาท
KENWOOD TM-221A        ราคา 2000 บาท
KENWOOD TM-231J          ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE       ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-251A         ราคา 8000 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A  ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E         ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT       ราคา 1800 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G     ราคา 2900 บาท
KENWOOD  TS-50S      ราคา  5500 บาท
KENWOOD  TS-450S   ราคา  6500 บาท
KENWOOD  TS-950SDX     ราคา  8500 บาท                      STANDARD

STANDARD C-58                 ราคา 5500 บาท
STANDARD C-120           ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S         ราคา 1600 บาท
STANDARD C-150            ราคา 1600 บาท
STANDARD C-160,168     ราคา 1600 บาท
STANDARD C-188           ราคา 1300 บาท
STANDARD C-1208DT       ราคา 1800 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ               ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ         ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-135EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z              ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-V17              ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น
MOTOROLA AP-50                ราคา 1800 บาท  
MOTOROLA MT-1000            ราคา 3500 บาท
MOTOROLA HT-220              ราคา 24500 บาท
REXON  RL-102                    ราคา 1600 บาท
AOR  AR-240        ราคา 3500 บาท
AOR  AR-240A              ราคา  3500 บาท
AOR  AR-245         ราคา  3500 บาท    
AZDEN  PCS-7000        ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-3000      ราคา  5500 บาท
KENPRO  HT-22                  ราคา 8500 บาท มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 5-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   ID LINE  :  0858508885  
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร   284/6  ม.5  ต.พยุหะ  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์   60130  
(รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335  

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์    5.สำเนาหน้าเสียภาษีหรือป้ายภาษีหน้ารถ ครับ

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )

หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 มิถุนายน 2018 เวลา 06:12:25
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 06:12:08
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2018 เวลา 06:07:57
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 มิถุนายน 2018 เวลา 06:58:04
;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 มิถุนายน 2018 เวลา 07:54:54
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 มิถุนายน 2018 เวลา 07:55:05
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 มิถุนายน 2018 เวลา 07:11:36
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 มิถุนายน 2018 เวลา 05:43:38
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 27 มิถุนายน 2018 เวลา 05:36:03
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 มิถุนายน 2018 เวลา 06:08:45
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2018 เวลา 08:31:00
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 02 กรกฎาคม 2018 เวลา 05:47:57
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 กรกฎาคม 2018 เวลา 06:36:52
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 กรกฎาคม 2018 เวลา 06:33:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 09 กรกฎาคม 2018 เวลา 06:15:53
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2018 เวลา 07:06:20
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2018 เวลา 06:18:26
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2018 เวลา 06:41:07
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2018 เวลา 11:24:05
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: E25BAX ที่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2018 เวลา 07:51:28
ปท. KENWOOD TM-231J  ข้อความครับ


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2018 เวลา 06:14:28
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2018 เวลา 06:10:02
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2018 เวลา 06:44:01
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: E25BAX ที่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2018 เวลา 16:04:59
ได้รับแล้ว รวดเร็วทันใจ ดันๆครับ ;D


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 15/12/60 แจ้งราคาใหม่และมีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2018 เวลา 10:41:11
ได้รับแล้ว รวดเร็วทันใจ ดันๆครับ ;D
  ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2018 เวลา 21:44:31
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ   
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์ 
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

   
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                        245 MHz

YAESU  VX-302           ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152           ราคา 800 บาท
YAESU FT-245                 ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX                  ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX                  ราคา 1400 บาท
ICOM IC-50FX                  ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FX                    ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL              ราคา 1400 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245        ราคา 1400 บาท

                                                    144 MHz
                  YAESU
YAESU TR-7700         ราคา 5500 บาท
YAESU FT-707         ราคา 5500 บาท
YAESU FT-747GX      ราคา 7500 บาท
YAESU FT-757GX      ราคา 7500 บาท
YAESU FT-230                   ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R        ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800           ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                     ราคา 1400 บาท
YAESU FM-9012                 ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R        ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R        ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R         ราคา 1600 บาท
YAESU FT-202                       ราคา 9500 บาท
YAESU FT-203                       ราคา 9500 บาท
YAESU FT-204                       ราคา 3000 บาท
YAESU FT-270R                       ราคา 4500 บาท
YAESU FT-411T                 ราคา 1500 บาท
YAESU FT-415                  ราคา 1500 บาท
YAESU FT-416                        ราคา 1500 บาท
YAESU FT-11RT                ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT                  ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL     ราคา 1500 บาท
YAESU FT-2200T                  ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158         ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258                   ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259                   ราคา 1400 บาท
YAESU FH-912                   ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R        ราคา 25500 บาท
YAESU FT-736                    ราคา 25500 บาท


                  ICOM

ICOM IC-718         ราคา 4500 บาท
ICOM IC-251E . IC-251A      ราคา 5500 บาท
ICOM IC-251               ราคา 5500 บาท
ICOM IC-271               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A               ราคา 20000 บาท
ICOM IC-225A               ราคา 20000 บาท
ICOM IC-290                 ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-20                 ราคา  9500 บาท 
ICOM IC-25 , IC-25A            ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-26                 ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-27                  ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-28                  ราคา  2500 บาท 
ICOM IC-260A                 ราคา  5500 บาท 
ICOM IC-2300                      ราคา 4500 บาท
ICOM IC-229 , IC-229E          ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T                   ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T                   ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T                   ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300-T                   ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T               ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E               ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A                 ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )           ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02E              ราคา 5500 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                    ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE              ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET           ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T2E-T                     ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                    ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2E                   ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET                   ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T    ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXET-T                   ราคา 1400 บาท 
ICOM IC-V8-T                        ราคา 900 บาท
ICOM IC-V82-T                     ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                    ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                      ราคา 1500 บาท

                  KENWOOD & TRIO

KENWOOD TS-50S      ราคา 5500 บาท
KENWOOD TS-450S      ราคา 5500 บาท
KENWOOD TS-950SDX      ราคา 8500 บาท
KENWOOD TS-711           ราคา 5500 บาท
KENWOOD TR-751A           ราคา 8500 บาท
KENWOOD TR-2300           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2400           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2500           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-7200G           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-7850      ราคา 5500 บาท
KENWOOD TR-2530A           ราคา 7500 บาท
KENWOOD TM-255EJ           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-201D           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A             ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-221A            ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-231J              ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ             ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ             ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A    ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E             ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E             ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E             ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT           ราคา 1800 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G       ราคา 2900 บาท                  STANDARD

STANDARD C-120              ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S            ราคา 1400 บาท
STANDARD C-150               ราคา 1400 บาท
STANDARD C-160,168        ราคา 1400 บาท
STANDARD C-188              ราคา 1400 บาท
STANDARD C-1208DT          ราคา 1600 บาท
STANDARD C-58      ราคา 4500 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ                  ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ               ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-135EZ               ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                   ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z                 ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-V17                 ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-180TZ      ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น
MOTOROLA AP-50                  ราคา 1800 บาท 
MOTOROLA MT-1000              ราคา 4000 บาท
MOTOROLA HT-220                ราคา 19900 บาท
REXON  RL-102                      ราคา 1400 บาท
AOR  AR-240 , AR-240A          ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-7000      ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-3000      ราคา 3500 บาท
KENPRO  KT-22         ราคา 3500 บาท มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ   
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์ 
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ          เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 1-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   เพิ่มเพื่อน , ค้นหาเพื่อน หรือ add friend line
LINE ID  :  0858508885    หรือ ใส่เบอร์โทรฯ  :  0858508885
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร     รอจ่ายฯ  ปณ.สวรรค์วิถี     อ.เมือง    จ.นครสวรรค์      60001
 (รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร   
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335 

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน   

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์   

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง   

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน 

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )

หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2018 เวลา 10:33:15
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2018 เวลา 08:23:24
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2018 เวลา 06:24:24
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 สิงหาคม 2018 เวลา 06:25:53
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 สิงหาคม 2018 เวลา 08:39:07
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 สิงหาคม 2018 เวลา 06:57:59
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 08 สิงหาคม 2018 เวลา 06:11:07
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 สิงหาคม 2018 เวลา 06:14:15
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 สิงหาคม 2018 เวลา 06:20:45
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 สิงหาคม 2018 เวลา 06:19:50
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 สิงหาคม 2018 เวลา 06:00:58
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 23 สิงหาคม 2018 เวลา 05:56:33
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 26 สิงหาคม 2018 เวลา 09:30:26
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 28 สิงหาคม 2018 เวลา 06:40:44
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 30 สิงหาคม 2018 เวลา 10:21:25
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 กันยายน 2018 เวลา 07:37:43
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 กันยายน 2018 เวลา 06:15:56
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 กันยายน 2018 เวลา 05:08:44
 ;D :D ;) :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 กันยายน 2018 เวลา 07:30:06
 ;D  ;) :D :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 10 กันยายน 2018 เวลา 06:59:56
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า

    
  มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ
 

                                                       245 MHz

YAESU  VX-302           ราคา 800 บาท
YAESU  VX-151 ,152           ราคา 800 บาท
YAESU FT-245                 ราคา 800 บาท
ICOM IC-2100FX                ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FGX                  ราคา 800 บาท
ICOM IC-80FX                  ราคา 1400 บาท
ICOM IC-50FX                  ราคา 1400 บาท
ICOM IC-3FX                    ราคา 800 บาท
ALINCO DR-245PL              ราคา 1400 บาท
ALINCO TOMAHAWK 245        ราคา 1400 บาท

                                                    144 MHz
                  YAESU
YAESU TR-7700         ราคา 5500 บาท
YAESU FT-707         ราคา 5500 บาท
YAESU FT-747GX      ราคา 7500 บาท
YAESU FT-757GX      ราคา 7500 บาท
YAESU FT-230                   ราคา 2900 บาท
YAESU FT-290R        ราคา 2900 บาท
YAESU FT-2800           ราคา 1400 บาท
YAESU FT-2400                     ราคา 1400 บาท
YAESU FM-9012                 ราคา 1400 บาท
YAESU FT-207 , FT-207R        ราคา 2900 บาท
YAESU FT-208 , FT-208R        ราคา 2900 บาท
YAESU FT-23 , FT-23R         ราคา 1600 บาท
YAESU FT-202                       ราคา 9500 บาท
YAESU FT-203                       ราคา 9500 บาท
YAESU FT-204                       ราคา 3000 บาท
YAESU FT-270R                       ราคา 4500 บาท
YAESU FT-411T                 ราคา 1500 บาท
YAESU FT-415                  ราคา 1500 บาท
YAESU FT-416                        ราคา 1500 บาท
YAESU FT-11RT                ราคา 1400 บาท
YAESU FT-10RT                  ราคา 1400 บาท
YAESU FT-212L , FT-212RL     ราคา 1500 บาท
YAESU FT-2200T                  ราคา 1400 บาท
YAESU VX-150 , VX-158         ราคา 1400 บาท
YAESU FT-258                   ราคา 1400 บาท
YAESU FT-259                   ราคา 1400 บาท
YAESU FH-912                   ราคา 1400 บาท
YAESU FT-726 , FT-726R        ราคา 25500 บาท
YAESU FT-736                    ราคา 25500 บาท


                  ICOM

ICOM IC-718         ราคา 4500 บาท
ICOM IC-251E . IC-251A      ราคา 5500 บาท
ICOM IC-251               ราคา 5500 บาท
ICOM IC-271               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275               ราคา 4500 บาท
ICOM IC-275A               ราคา 20000 บาท
ICOM IC-225A               ราคา 20000 บาท
ICOM IC-290                 ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-20                 ราคา  9500 บาท  
ICOM IC-25 , IC-25A            ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-26                 ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-27                  ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-28                  ราคา  2500 บาท  
ICOM IC-260A                 ราคา  5500 บาท  
ICOM IC-2300                      ราคา 4500 บาท
ICOM IC-229 , IC-229E          ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2000T                   ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2100-T                   ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2200-T                   ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2300-T                   ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02A-T               ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2E               ราคา 2900 บาท
ICOM IC-2A                 ราคา 5500 บาท
ICOM IC-U2 ( Micro II )           ราคา 5500 บาท
ICOM IC-02N               ราคา 1600 บาท
ICOM IC-02E              ราคา 5500 บาท
ICOM IC-2G , IC-2GE                    ราคา 1600 บาท
ICOM IC-2S , IC-2SE              ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2ST , IC-2SET           ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T2E-T                     ราคา 1400 บาท
ICOM IC-T22E-T                    ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2E                   ราคา 1400 บาท
ICOM IC-P2ET                   ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXE , IC-2GXE-T    ราคา 1400 บาท
ICOM IC-2GXET-T                   ราคา 1400 บาท  
ICOM IC-V8-T                        ราคา 900 บาท
ICOM IC-V82-T                     ราคา 900 บาท
ICOM IC-V85-T                    ราคา 1500 บาท
ICOM IC-V80-T                      ราคา 1500 บาท

                  KENWOOD & TRIO

KENWOOD TS-50S      ราคา 5500 บาท
KENWOOD TS-450S      ราคา 5500 บาท
KENWOOD TS-950SDX      ราคา 8500 บาท
KENWOOD TS-711           ราคา 5500 บาท
KENWOOD TR-751A           ราคา 8500 บาท
KENWOOD TR-2300           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2400           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-2500           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-7200G           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TR-7850      ราคา 5500 บาท
KENWOOD TR-2530A           ราคา 7500 บาท
KENWOOD TM-255EJ           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-201D           ราคา 4500 บาท
KENWOOD TM-211A             ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-221A            ราคา 2500 บาท
KENWOOD TM-231J              ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-241EJ             ราคา 1600 บาท
KENWOOD TM-261EJ             ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-271AE           ราคา 1600 บาท
KENWOOD TH-25,TH-25A    ราคา 1800 บาท
KENWOOD TH-26E             ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-27E             ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-28E             ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-22AT , TH-22EJ   ราคา 1400 บาท
KENWOOD TH-K2AT           ราคา 1800 บาท
TRIO TR-9000 , TR-9000G       ราคา 2900 บาท                  STANDARD

STANDARD C-120              ราคา 2500 บาท
STANDARD C-112S            ราคา 1400 บาท
STANDARD C-150               ราคา 1400 บาท
STANDARD C-160,168        ราคา 1400 บาท
STANDARD C-188              ราคา 1400 บาท
STANDARD C-1208DT          ราคา 1600 บาท
STANDARD C-58      ราคา 4500 บาท

                  ALINCO

ALINCO DR-110EZ                  ราคา 2000 บาท
ALINCO DR-119EZ            ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-150EZ               ราคา 1300 บาท
ALINCO DR-135EZ               ราคา 1300 บาท
ALINCO DJ-S1E                   ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-16Z                 ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-V17                 ราคา 1600 บาท
ALINCO DJ-180TZ      ราคา 1600 บาท

                  MOTOROLA และ รุ่นอื่น
MOTOROLA AP-50                  ราคา 1800 บาท  
MOTOROLA MT-1000              ราคา 4000 บาท
MOTOROLA HT-220                ราคา 19900 บาท
REXON  RL-102                      ราคา 1400 บาท
AOR  AR-240 , AR-240A          ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-7000      ราคา 3500 บาท
AZDEN  PCS-3000      ราคา 3500 บาท
KENPRO  KT-22         ราคา 3500 บาท มีบ้างรุ่น ที่ไม่ได้ลง สอบทาง PM หรือ โทรฯ ได้นะครับ              

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ใบอนุญาติใช้รุ่นต่างๆ  
บริการจดทะเบียนใบอนุญาติใช้ - โอนใบอนุญาติใช้
ขอใบตั้งสถานีบ้านหรือรถยนต์ กำลังส่ง 5 ,10 หรือ 60 วัตต์  
ขอนามเรียกขาน - ต่อบัตร callsign  - ขอใบอนุญาติค้า - ต่อใบอนุญาติค้า


ค่าบริการ       รายการล่ะ 170 บาท รวมค่าดำเนินการส่งเอกสารกลับด้วย EMS แล้วครับ  ( ดำเนินการหลายรายการลดได้ครับ )

ระยะเวลาการดำเนินการ         เอกสารใช้เวลา ดำเนินการอย่างช้าประมาณ 1-10 วันครับ


การจัดส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสาร ทาง ไลน์ได้เลยนะครับ   เพิ่มเพื่อน , ค้นหาเพื่อน หรือ add friend line
LINE ID  :  0858508885    หรือ ใส่เบอร์โทรฯ  :  0858508885
2. จัดส่งทางไปรษณีย์......คุณธนัธ  กิติฐากร     รอจ่ายฯ  ปณ.สวรรค์วิถี     อ.เมือง    จ.นครสวรรค์      60001
 (รบกวนเขียนเบอร์โทรฯ ติดต่อมาด้วยนะครับ เมื่อผมได้รับเอกสารแล้ว ผมจะโทรฯ กลับแจ้งยืนยันเรื่องเอกสารทุกครั้งครับ )

            - เอกสารทุกอย่างกรุณาขีดคร่อม และเขียนว่า  “ ใช้ในกิจการของ กสทช เท่านั้น ”

การโอนเงิน  
ชื่อบัญชี คุณธนัธ  กิติฐากร    
ธ.กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  เลขที่บัญชี  009-122-8440
ธ.ทหารไทย  สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์     เลขที่บัญชี  4242-055-335  

 ***** ธนาคารอื่นๆ ตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวก ต้องขอโทษด้วยนะครับ *****

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ครับ

การจดทะเบียน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3. สำเนาใบตั้งสถานี   (ถ้าเป็นเครื่อ โมบายหรือเครื่องเบส ครับ)

การโอนใบอนุญาต
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน    2.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้รับโอน    3. สำเนาใบตั้งสถานี ผู้รับโอน   (ถ้าเป็นเครื่องโมบายหรือเครื่องเบส ครับ)   4. ใบอนุญาตใช้ตัวจริง  5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน    6.สำเนาบัตร CALL SIGN ผู้โอน    

ขอใบตั้งสถานีที่บ้าน
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN    3.สำเนาทะเบียนบ้าน     4.แผนที่บ้าน

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน) มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน    2สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

ขอใบตั้งสถานีรถยนต์
 1.สำเนาบัตรประชาชน     2.สำเนาบัตร CALL SIGN     3.สำเนาทะเบียนบ้าน   4.สำเนาหน้าจดทะเบียนรถยนต์  

   ป.ล. ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ครอบครองของรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ   มีเอกสารเพิ่ม....
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง   2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  

การขอบัตร CALL SIGN ใหม่
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การต่อบัตร CALL SIGN
1.สำเนาบัตรประชาชน      2 .รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    3. บัตร CALL SING ใบเดิม หรือ ใบแจ้งความหาย ครับ

การขอใบอนุญาตค้า
1.สำเนาบัตรประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ต้องมีชื่อท่านอยู่ใน ทะเบียนด้วยนะครับ 4. แผนที่ร้าน  

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร และ การดำเนินการต่างๆ ได้ครับ

                     โทรฯ  08-5850-8885  และ  09-9242-5533

                      ขอบคุณครับ   X-MEN-X  ( HS 6 ULA )

หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 11 กันยายน 2018 เวลา 06:23:49
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 13 กันยายน 2018 เวลา 06:26:19
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 14 กันยายน 2018 เวลา 06:39:41
 ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 16 กันยายน 2018 เวลา 06:10:36
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 17 กันยายน 2018 เวลา 06:24:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 กันยายน 2018 เวลา 07:16:54
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 19 กันยายน 2018 เวลา 06:31:37
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 กันยายน 2018 เวลา 06:22:22
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 21 กันยายน 2018 เวลา 06:11:18
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 22 กันยายน 2018 เวลา 12:29:06
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 24 กันยายน 2018 เวลา 06:41:10
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 25 กันยายน 2018 เวลา 07:19:48
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 01 ตุลาคม 2018 เวลา 16:43:13
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 03 ตุลาคม 2018 เวลา 08:53:01
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 04 ตุลาคม 2018 เวลา 09:23:37
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 05 ตุลาคม 2018 เวลา 08:10:46
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 07 ตุลาคม 2018 เวลา 08:21:20
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2018 เวลา 20:42:38
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 18 ตุลาคม 2018 เวลา 19:53:14
 ;D  :D  ;)  :)


หัวข้อ: Re: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **
เริ่มหัวข้อโดย: x-men-x ที่ วันที่ 20 ตุลาคม 2018 เวลา 07:56:53
 ;D  :D  ;)  :)