พิมพ์หน้านี้ - ผลสอบ วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ (สถาบัน)กรุงเทพมหานคร ผ่าน 58 คน

WWW.HAMSIAM.IN.TH # แฮมสยามอินไทยแลนด์ HAM COMMUNITY OF THAILAND

HAMSIAM TECHNOLOGY => วิทยุสมัครเล่น (Amateur Radio) => ข้อความที่เริ่มโดย: hs8iye ที่ วันที่ 12 กันยายน 2019 เวลา 20:30:29หัวข้อ: ผลสอบ วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ (สถาบัน)กรุงเทพมหานคร ผ่าน 58 คน
เริ่มหัวข้อโดย: hs8iye ที่ วันที่ 12 กันยายน 2019 เวลา 20:30:29
ผลการสอบ

เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๒ (สถาบัน) กรุงเทพมหานคร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

กำหนดให้มีการสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๒(สถาบัน) กรุงเทพมหานคร

ณ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

บัดนี้การสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว และทางสำนักงาน กสทช ได้ตรวจสอบประเมินผลผู้รับการสอบดังกล่าว

ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการสอบ และมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรพนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จำนวน ๕๘ คน

ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
(http://upic.me/i/fy/easycapture1.jpg) (http://upic.me/show/62493018)

(http://upic.me/i/yh/easycapture2.jpg) (http://upic.me/show/62493019)

(http://upic.me/i/qd/easycapture3.jpg) (http://upic.me/show/62493020)

(http://upic.me/i/pm/easycapture4.jpg) (http://upic.me/show/62493021)


ประกาศ ณ. วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๒